Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:tips_and_tricks [2016/03/14 06:38]
libora created
cs:tips_and_tricks [2016/03/31 10:10]
libora
Line 18: Line 18:
  
   * Potřebujete více než jednu knihovnu Zotero? Použijte více [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Managing+profiles|profilů Firefoxu]] pro udržení Vašich knihoven oddělených.   * Potřebujete více než jednu knihovnu Zotero? Použijte více [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Managing+profiles|profilů Firefoxu]] pro udržení Vašich knihoven oddělených.
 +
 +  * Pomocí funkce Automatický formát v MS Wordu nebo Open/​LibreOffice můžete převést URL adresy v bibliografii na hypertextové odkazy. Nejprve na záložce Zotero klikněte na Remove Field Codes pro převedení citací na prostý text a odpojení od Zotera. Měli byste si nejdříve uložit kopii Vašeho dokumentu a použít tuto funkci až na finální verzi dokumentu. Potom vyberte bibliografii (nebo dle potřeby celý dokument) a aplikujte funkci Wordu/​Open/​LibreOffice Automatický Formát (klávesová zkratka v MS Word je CTRL+Alt+K).
cs/tips_and_tricks.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)