Translations of this page:

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

 • Pokud máte vybránu položku ve středním sloupci, můžete stisknutím klávesy “Option” v Mac OS X, “Ctrl” ve Windows nebo “Alt” v Linuxu zvíraznit všechny kolekce, ve kterých se daná položka nachází.
 • Stisknutím “+” (plus) na klávesnici při vybrané kolekci v seznamu kolekcí, dojde k rozbalení příslušné kolekce a “-” (mínus) naopak kolekci sbalí).
 • K zobrazení počtu záznamů ve vybrané knihovně nebo kolekci klikněte na položku ve středním sloupci a vyberte vše pomocí klávesové zkratky (Command-A v Mac OS X nebo Ctrl-A ve Windows či Linuxu). Počet položek se zobrazí v pravém sloupci přílohy jsou započítány, pokud jsou zobrazerny, tj. pokud je strom nadřazeného dokumentu rozbalen.
 • Nejste schopni natáhnout panel Zotero dolů pod určitou hranici? Zavřete Výběr štítků (v pravém sloupci dole např. stažením oddělovače nad ním směrem dolů), dokud nemá minimální výšku.
 • Můžete změnit obsah polí Název a Vydavatel kliknutím pravím tlačítkem myši na pole a použitím funkce Převést text.
 • Datumová pole automaticky převádějí “včera”, “dnes” a “zítra” na správné datum.
 • Při použití Rychlého kopírování stisknutím tlačítka “Shift” během operace táhni a pusť“ (drag-and-drop) vložíte citaci namísto bibliografické reference.
 • Kliknutím na popis polí DOI a URL se otevře odkaz uvedený v poli. Pro zabránění otevření v aktuálním panelu můžete použít standardní klávesové zkratky Firefoxu pro otevření v novém okně či panelu: Ctrl/Cmd-klik pro nový panel na pozadí; Ctrl/Cmd-Shift-klik pro nový panel na popředí a Shift-klik pro nové okno.
 • Ručně přidáváte autora k záznamu v Zoteru? Můžete použít Shift+Enter pro přidání dalšího autora namísto klinutí na ikonu ”+“.
 • Potřebujete více než jednu knihovnu Zotero? Použijte více profilů Firefoxu pro udržení Vašich knihoven oddělených.
 • Pomocí funkce Automatický formát v MS Wordu nebo Open/LibreOffice můžete převést URL adresy v bibliografii na hypertextové odkazy. Nejprve na záložce Zotero klikněte na Remove Field Codes pro převedení citací na prostý text a odpojení od Zotera. Měli byste si nejdříve uložit kopii Vašeho dokumentu a použít tuto funkci až na finální verzi dokumentu. Potom vyberte bibliografii (nebo dle potřeby celý dokument) a aplikujte funkci Wordu/Open/LibreOffice Automatický Formát (klávesová zkratka v MS Word je CTRL+Alt+K).
cs/tips_and_tricks.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)