Translations of this page:

This is an old revision of the document!


  • Pokud máte vybránu položku ve středním sloupci, můžete stisknutím klávesy “Option” v Mac OS X, “Ctrl” ve Windows nebo “Alt” v Linuxu zvíraznit všechny kolekce, ve kterých se daná položka nachází.
  • Stisknutím “+” (plus) na klávesnici při vybrané kolekci v seznamu kolekcí, dojde k rozbalení příslušné kolekce a “-” (mínus) naopak kolekci sbalí).
  • K zobrazení počtu záznamů ve vybrané knihovně nebo kolekci klikněte na položku ve středním sloupci a vyberte vše pomocí klávesové zkratky (Command-A v Mac OS X nebo Ctrl-A ve Windows či Linuxu). Počet položek se zobrazí v pravém sloupci přílohy jsou započítány, pokud jsou zobrazerny, tj. pokud je strom nadřazeného dokumentu rozbalen.
  • Nejste schopni natáhnout panel Zotero dolů pod určitou hranici? Zavřete Výběr štítků (v pravém sloupci dole např. stažením oddělovače nad ním směrem dolů), dokud nemá minimální výšku.
  • Můžete změnit obsah polí Název a Vydavatel kliknutím pravím tlačítkem myši na pole a použitím funkce Převést text.
  • Datumová pole automaticky převádějí “včera”, “dnes” a “zítra” na správné datum.
  • Při použití Rychlého kopírování stisknutím tlačítka “Shift” během operace táhni a pusť“ (drag-and-drop) vložíte citaci namísto bibliografické reference.
  • Kliknutím na popis polí DOI a URL se otevře odkaz uvedený v poli. Pro zabránění otevření v aktuálním panelu můžete použít standardní klávesové zkratky Firefoxu pro otevření v novém okně či panelu: Ctrl/Cmd-klik pro nový panel na pozadí; Ctrl/Cmd-Shift-klik pro nový panel na popředí a Shift-klik pro nové okno.
  • Ručně přidáváte autora k záznamu v Zoteru? Můžete použít Shift+Enter pro přidání dalšího autora namísto klinutí na ikonu ”+“.
  • Potřebujete více než jednu knihovnu Zotero? Použijte více profilů Firefoxu pro udržení Vašich knihoven oddělených.
cs/tips_and_tricks.1457951891.txt.gz · Last modified: 2016/03/14 06:38 by libora