Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tr:installation [2012/05/02 12:32]
enozkan2 [Zotero'yu Firefox Eklentisi Olarak Nasıl Kurarım]
tr:installation [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
 +
 +
 ====== Zotero'​yu Firefox Eklentisi Olarak Nasıl Kurarım ====== ====== Zotero'​yu Firefox Eklentisi Olarak Nasıl Kurarım ======
  
Line 26: Line 32:
   - Zotero XPI dosyasını başka bir tarayıcı (ör., Chrome, Safari vela Internet Explorer) ile indiriniz. Bu işe yaramazsa, bu dosyayı başka bir iletişim ağı---örneğin başka biri aracıığıyla---indiriniz ve kendinize e-posta olarak gönderiniz veya gönderttiriniz. Ardından, dosyayı herhangi bir Firefox penceresinin içine sürükleyerek kurunuz.   - Zotero XPI dosyasını başka bir tarayıcı (ör., Chrome, Safari vela Internet Explorer) ile indiriniz. Bu işe yaramazsa, bu dosyayı başka bir iletişim ağı---örneğin başka biri aracıığıyla---indiriniz ve kendinize e-posta olarak gönderiniz veya gönderttiriniz. Ardından, dosyayı herhangi bir Firefox penceresinin içine sürükleyerek kurunuz.
   - Bilgisayarınızı yeniden başlatınız,​ ve tekrar deneyiniz.   - Bilgisayarınızı yeniden başlatınız,​ ve tekrar deneyiniz.
-  - Zotero, [[/​|zotero.org]] yerine [[https://​addons.mozilla.org/​en-US/​firefox/​addon/​zotero/​|Mozilla'​nın Firefox Eklentiler sayfası]]ndan da kurulabilir,​ ancak bunun önemli bir dezavantajı olabilir: Her eklenti sürümü Moziila tarafından denetlendiği için, Zotero güncellemelrinin Mozilla sayfalarında görünmesi bir sure alabilmekte,​ ve bu sizi Zotero'​nun son güncellemesinden mahrum bırakabilmektedir. İletişim ağınızdaki bir sorun kurulumu engelliyor olsa dahi, başka ​birinin başka bir ağ ile gerekli dosyayı indirip size göndermesi tercih edilmelidir.+  - Zotero, [[/​|zotero.org]] yerine [[https://​addons.mozilla.org/​en-US/​firefox/​addon/​zotero/​|Mozilla'​nın Firefox Eklentiler sayfası]]ndan da kurulabilir,​ ancak bunun önemli bir dezavantajı olabilir: Her eklenti sürümü Moziila tarafından denetlendiği için, Zotero güncellemelrinin Mozilla sayfalarında görünmesi bir süre alabilmekte,​ ve bu sizi Zotero'​nun son güncellemesinden mahrum bırakabilmektedir. İletişim ağınızdaki bir sorun kurulumu engelliyor olsa dahi, tanıdığınız ​birinin başka bir ağ ile gerekli dosyayı indirip size göndermesi tercih edilmelidir.
  
 Mozilla web sayfasında,​ [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Unexpected%20installation%20error%20-203%20when%20installing%20add-ons|error -203]] and [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Unable%20to%20install%20add-ons#​w_download-error-228|error -228]] gibi hatalar için açıklamalar bulunmaktadır. Mozilla web sayfasında,​ [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Unexpected%20installation%20error%20-203%20when%20installing%20add-ons|error -203]] and [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Unable%20to%20install%20add-ons#​w_download-error-228|error -228]] gibi hatalar için açıklamalar bulunmaktadır.
tr/installation.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)