Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sl:installation [2017/11/12 19:53]
127.0.0.1 external edit
sl:installation [2017/11/25 03:25] (current)
miha114
Line 23: Line 23:
 === Linux === === Linux ===
  
-Uporabniki Linuxa boste verjetno raje uporabili paket lasten distribuciji,​ ki jo uporabljate,​ kot da namestite tarball arhiv. Če ste prenesli tarball arhiv, ga izvlecite v poljubno izbran direktorij. Za zagon Zotera poiščite datoteko '​zotero'​ v direktoriju,​ v katerem ste izvlekli arhiv, in jo zaženite. V distribucijah,​ ki temeljijo na Ubuntu-ju lahko poleg tega izvlečene datoteke prenesete na poljubno izbrano lokacijo na vašem nosilcu podatkov in poženete priloženi ''​set_launcher_icon''​ skript. S tem posodobite priloženo "​Zotero"​ namizno datoteko s polno potjo do Zoterove ikone. Nato dvokliknite datoteko "​Zotero",​ da zaženete aplikacijo, ali pa ustvarite symlink zotero.desktop povezavo v direktoriju ~/​.local/​share/​applications/,​ da bližnjico dodate v vaš zaganjalnik.+Uporabniki Linuxa boste verjetno raje uporabili paket lasten distribuciji,​ ki jo uporabljate,​ kot da namestite tarball arhiv. Če ste prenesli tarball arhiv, ga izvlecite v poljubno izbran direktorij. Za zagon Zotera poiščite datoteko '​zotero'​ v direktoriju,​ v katerem ste izvlekli arhiv, in jo zaženite. ​ 
 + 
 +V distribucijah,​ ki temeljijo na Ubuntu-ju lahko poleg tega izvlečene datoteke prenesete na poljubno izbrano lokacijo na vašem nosilcu podatkov in poženete priloženi ''​set_launcher_icon''​ skript. S tem posodobite priloženo "​Zotero"​ namizno datoteko s polno potjo do Zoterove ikone. Nato dvokliknite datoteko "​Zotero",​ da zaženete aplikacijo, ali pa ustvarite symlink zotero.desktop povezavo v direktoriju ~/​.local/​share/​applications/,​ da bližnjico dodate v vaš zaganjalnik.
  
 ==== Kako nadgradim program v novo verzijo? ==== ==== Kako nadgradim program v novo verzijo? ====
sl/installation.txt · Last modified: 2017/11/25 03:25 by miha114