Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:quick_start_guide [2009/06/18 05:37]
loyza
cs:quick_start_guide [2009/06/18 07:15]
loyza
Line 35: Line 35:
 Zotero rozpoznává informace skrze //​překladače stránek//. Překladače by měly fungovat s většinou katalogů knihoven, některými populárními stránkami jako je Amazon a New York Times a mnoha placenými databázemi. Stačí sledovat ikonky v navigační liště. (Další informace můžete najít na našem [[/​translators/​|Seznamu kompatibilních stránek]].) Tým Zotera bude postupně přidávat podporu i pro další stránky. Není potřeba stahovat překladače ručně z těchto stránek, překladače se automaticky aktualizují. Zotero rozpoznává informace skrze //​překladače stránek//. Překladače by měly fungovat s většinou katalogů knihoven, některými populárními stránkami jako je Amazon a New York Times a mnoha placenými databázemi. Stačí sledovat ikonky v navigační liště. (Další informace můžete najít na našem [[/​translators/​|Seznamu kompatibilních stránek]].) Tým Zotera bude postupně přidávat podporu i pro další stránky. Není potřeba stahovat překladače ručně z těchto stránek, překladače se automaticky aktualizují.
  
-V mnoha případech může Zotero automaticky k ukládaným položkám přikládat i související soubory, jako jsou obrázky a PDF soubory. Pokud chcete aby se ukládaly i související soubory, zaškrtněte "​Automaticky připoj propojené PDF a ostatní soubory při ukládání položek"​ v nastaveních,​ v tabulce ​[[/​preferences/​general|"​Obecné"​]].+V mnoha případech může Zotero automaticky k ukládaným položkám přikládat i související soubory, jako jsou obrázky a PDF soubory. Pokud chcete aby se ukládaly i související soubory, zaškrtněte "​Automaticky připoj propojené PDF a ostatní soubory při ukládání položek"​ v nastaveních,​ v záložce ​[[/​preferences/​general|"​Obecné"​]].
  
 ======Tři sloupce v okně Zotera====== ======Tři sloupce v okně Zotera======
Line 167: Line 167:
 ^  Archivování webů  ^  Zvýrazňování a poznámky ​ ^ ^  Archivování webů  ^  Zvýrazňování a poznámky ​ ^
  
-K archivování webové stránky vyberte ikonu "​Vytvořit novou položku z aktuální stránky"​ ({{page_add.png?​nolink&​nocache}}). Takto archivujete kopii této stránky ve své knihovně. Pokud chcete vidět stránku přesně tak, jak vypadala v den kdy byla získána, klikněte dvojklikem na ikonu ({{page_camera.gif?​nolink&​nocache}}) snímku obrazovky asociovaný s tímto souborem.+K archivování webové stránky vyberte ikonu "​Vytvořit novou položku z aktuální stránky"​ ({{/page_add.png?​nolink&​nocache}}). Takto archivujete kopii této stránky ve své knihovně. Pokud chcete vidět stránku přesně tak, jak vypadala v den kdy byla získána, klikněte dvojklikem na ikonu ({{/page_camera.gif?​nolink&​nocache}}) snímku obrazovky asociovaný s tímto souborem.
  
 {{/​annotation/​web_snapshot_356x36.png?​nolink&​nocache}} {{/​annotation/​web_snapshot_356x36.png?​nolink&​nocache}}
cs/quick_start_guide.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)