Translations of this page:

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

Představení

Nejlepším způsob jak se seznámit se Zoterem je podívat se na naše screencasty (s anglickým komentářem) - Tour a Demo. Spustit je můžete kliknutím na obrázky pod tímto odstavcem. Další screencasty najdete v naší sekci screencast tutorials.

intro_screencast_thumbnail.jpg

Okno Zotera

Zotero běží ve webovém prohlížeči Firefox - ten tudíž musíte mít spuštěný pokaždé, když chcete pracovat se svojí kolekcí. Při práci se Zoterem ovšem nemusíte být neustále připojeni k síti - funkce jako poznámky, vyhledávání a organizování kolekcí budou fungovat zcela bez problému, nicméně samozřejmě nebudete schopni prohlížet soubory na síti, nebo získávat nové online materiály.

V okně Zotera můžete spravovat celou vaši kolekci: bibliografické reference, celé dokumenty a soubory, vaše osobní poznámky a další položky jako obrázky a snímky webových stránek.

Klikněte na ikonu “zotero” v pravém dolním rohu vašeho prohlížeče - otevře se okno Zotera.

Tímto způsobem se dostanete ke všem svým citacím, kolekcím a poznámkám.

Zotero můžete zavřít kliknutím na X v pravém horním rohu jeho okna, nebo opětovným kliknutím na jeho logo. Ve Firefoxu můžete Zotero kdykoli otevřít nebo zavřít. Okno Zotera nicméně není nutné otevírat pokaždé, když chcete do své kolekce uložit nějaký materiál.

Kdy Zotero rozpozná položky na webové stránce

Možná nejdůležitější vlastností Zotera je jeho schopnost rozpoznat, kdy si na webové stránce prohlížíte nějakou uložitelnou položku (nebo položky). Pokud se například díváte na záznam knihy v online katalogu knihovny, objeví se v pravém rohu lišty navigace ikonka knihy (napravo od vaší aktuální URL adresy):

Stačí na ikonu knihy kliknout a Zotero uloží veškeré citační informace o této knize do vaší knihovny. (Nemusíte vůbec otevírat okno Zotera) Pokud si prohlížíte více záznamů naráz (například výsledky vyhledávání z Google Scholar nebo LexisNexis), objeví se ikonka složky. Po kliknutí na ní se vytvoří seznam položek se zaškrtávacími boxy; vyberte ty, které chcete uložit a Zotero se o zbytek postará.

Pokud zrovna pracujete ve specifické kolekci (tedy máte v levém sloupci sloupci zvoleno něco jiného než “Moje knihovna”), reference budou zkopírovány jak do kolekce, tak do celkové knihovny.

Zotero rozpoznává informace skrze překladače stránek. Překladače by měly fungovat s většinou katalogů knihoven, některými populárními stránkami jako je Amazon a New York Times a mnoha placenými databázemi. Stačí sledovat ikonky v navigační liště. (Další informace můžete najít na našem Seznamu kompatibilních stránek.) Tým Zotera bude postupně přidávat podporu i pro další stránky. Není potřeba stahovat překladače ručně z těchto stránek, překladače se automaticky aktualizují.

V mnoha případech může Zotero automaticky k ukládaným položkám přikládat i související soubory, jako jsou obrázky a PDF soubory. Pokud chcete aby se ukládaly i související soubory, zaškrtněte “Automaticky připoj propojené PDF a ostatní soubory při ukládání položek” v nastaveních, v záložce "Obecné".

Tři sloupce v okně Zotera

Interface

Levý sloupec obsahuje vaší kompletní knihovnu (“Moje knihovna”) a vaše jednotlivé kolekce, které jsou její podmnožinou; prostřední sloupec ukazuje položky v kolekci, která je zvolena ve sloupci levém; pravý sloupec ukazuje informace o položce, která je zvolena v prostředním sloupci.

“Moje knihovna” obsahuje všechny odkazy, soubory a poznámky, které jste si uložili, nahráli, stáhli, nebo napsali. Pokud chcete nějakou položku přesunout do konkrétní kolekce, přetáhněte jí myší nad ikonu kolekce. Jakákoli kolekce může obsahovat neomezené množství podkolekcí, nebo složek. Můžete si také vytvářet “Uložená hledání”, která zobrazí všechny položky vyhovující zadaným kritériím. Pokud chcete smazat položku nebo kolekci, stačí ji označit a stisknout klávesu “Delete”. Kliknutím pravým tlačítkem myši (nebo kliknutím s klávesou Control na Macu) na položky a kolekce zobrazíte menu dalších možností, které můžete provést

Levý sloupec

left column

nová kolekce..

importovat / exportovat kolekce, změnit nastavení Zotera a prohlížet informace o Zoteru (včetně verze a autorech)

kaše knihovna Zotera, ve které je uloženo vše, co jste přidali

kolekce (podmnožina knihovny)

Střední sloupec

ručně přidat položku

přidat tuto webovou stránku do kolekce

provést pokočilé vyhledávání

přidat samostatnou poznámku

poznámka

kniha

článek v časopisu

článek v novinách

film

soubor

odkaz na soubor

odkaz na webovou stránku

Snímek webové stránky

toto jsou pouze nejoblíbenější typy položek; další ikonky pro umělecké dílo, audio apod. se objeví, pokud budou přidány do vaší knihovny

Pravý sloupec

zapína a vypíná režim celé obrazovky

zavře okno Zotera

otevře webovou adresu, která je spojena s položkou (pokud existuje)

pokusí se najít článek nebo knihu ve vaší místní knihovně (s využitím OpenURL)

citační informace, které můžete editovat kliknutím na jednotlivá pole

poznámky, které jste si zapsali (poznámky se průbežně ukládájí během psaní)

soubory, PDF, obrázky, odkazy a snímky webových stránek, které jste připojili k položce

Štítky, které jste přiřadili položce; Zotero také může automaticky sbírat LC subject headings - předmětová hesla Library of Congress ( u knih) a klíčová slova u článků

další položky, které jste zadali jako související s touto položkou

otevírá a zavírá okno Zotera

Psaní poznámek

Většina uživatelů pouze nečte a nesbírá zdroje - rádi si také dělají poznámky. Všichni máme načmárané malé poznámečky na okrajích knih, nalepovacích papírcích nebo v poznámkových blocích. Zotero umožňuje snadno udržovat všechny podobné poznámky na jednom místě a navíc je umí prohledávat Pokud kliknete na screenshot níže, můžete se podívat na screencast o práci s poznámkami v Zoteru.

V horní liště okna Zotera je 5 ikonek. Žlutý čtvereček se znaménkem plus vpravo je ikonka pro “samostatnou poznámku”. Když chcete takovou poznámku vytvořit, klikněte na něj.

Můžete si také vytvářet poznámky o jednotlivých položkách. Pokud chcete vytvořit poznámku pro nějakou položku, vyberte ji a poté klikněte na tabulku poznámky v pravém sloupci. Potom budete moci kliknout na tlačítko “Přidat” a přidat poznámku.

Štítky a Výběr Štítků

Štítkování je jednoduchým způsobem jak rozčlenit položky pomocí označení slovy, která je popisují. Můžete oštítkovat vaše informace jakýmkoli odpovídajícím klíčovým slovem nebo termínem který byste k této položce chtěli přiřadit. Tyto štítky vám umožňují popisovat a probírat vaše informace podle vašich osobních představ – podle kategorií, které právě vy považujete za důležité. Můžete se podívat na screencasty o o Štítcích a Výběru Štítků

Štítky Výběr Štítků

Když chcete položce přiřadit Štítek, jednoduše zvolte tabulku Štítky v pravém sloupci a klikněte na tlačítko “Přidat” . Pak napište váš Štítek. Jakmile Štítek přidáte, uvidíte, že se také objevil v levém sloupci do Výběru Štítků.

Výběr Štítků je umístěn v levém dolním rohu okna Zotera a přidává novou vrstvu pro správu inforomací, která se tak přidává ke kolekcím a vyhledávání. Zobrazení Výběru Štítků můžete zapnout a vypnout kliknutím na tlačítko . Výběr Štítků si přebírá Štítky, které přiřazujete jednotlivým položkám ve své Knihovně. Kliknutím na libovolný Štítek můžete filtrovat zobrazování položek ve Vaší knihovně, kolekcích a Uložených hledáních podle libovolného počtu Štítků.

Výběr Štítků standardně ukazuje všechny Štítky z položek v aktuální složce. Když kliknete na vybraný štítek, střední sloupec zobrazí pouze položky, které jsou tímto Štítkem označeny. Můžete vybrat více Štítků, čímž více zúžíte zobrazený výběr, nebo naopak Štítky opětovným kliknutím odznačit. Když napíšete část názvu Štítku, můžete ho snadněji nalézt; označené Štítky, neodpovídající tomu co jste napsali zůstanou vybrány, což Vám umožní snadno najít a zobrazit vícero položek. Také je možné “Odznačit vše” – ve středním sloupci se poté opět zobrazí celý obsah vybrané složky.

Na tomto místě můžete také kontrolovat Štítky globálně. Kliknutím pravým tlačítkem myši na Štítek (nebo kliknutím s klávesou Control na Macu) můžete přejmenovat nebo smazat Štítek ze všech záznamů ke kterým je připojen. Také můžete přiřadit Štítek více položkám zároveň – přetáhněte položky z prostředního sloupce na Štítek ve Štítkovém výběru. V takové chvíli je užitečné tlačítko “Zobrazit všechny Štítky”: zatímco Štítkový výběr obvykle pouze ukazuje Štítky, které jsou přiřazeny položkám ve výběru, kliknutí na “Zobrazit všechny Štítky” zobrazí i další, k položkám ve výběru nepřiřazené (budou zobrazeny šedou barvou). Potom můžete přetáhnout myší položky na jeden z šedivých Štítků, čímž jej k nim přiřadíte.

Všiměte si, že některé položky které uložíte už mají samy o sobě Štítky přiřazeny. Pokud Zotero detekuje klasifikační informace nebo jiná metadata jako součásti katalogizačního záznamu, vybere - v některých případech - tyto informace a vytvoří z nich Štítek. Například záznamy z OPACu (Online Public Access Catalog - webové rozhraní katalogu knihovny) se stanou Štítky Zotera. S těmito automatickými Štítky můžete pracovat stejným způsobem jako s ručně vytvořenými.

Exportování položek z vaší kolekce

Existuje několik způsobů jak exportovat položky z vaší kolekce. Zotero může generovat formátované bibliografie ve formě textových souborů, HTML souborů, nebo přímo do aplikací Microsoft Word a OpenOffice pomocí doplňků MS Word a OpenOffice. Můžete také přetáhnout jakékoli položky do textového pole a tak generovat plně naformátované odkazy. Za použití této metody je snadné exportovat ze Zotera do webových nástrojů jako jsou Google Docs. Zotero také vždy umožňuje exportovat do dalších bibliografických nástrojů jako Endnote nebo Refworks.

Automatické přidávání citací do aplikace MS Word Automatické generování formátovaných bibliografií

Archivujte Web

Jak už jste viděli, Zotero je mocný nástroj pro získávání a spravování bibliografických informací. Ale to není vše. Zotero je také skvělý nástroj pro archivování a anotování celých webových stránek. Po kliknutí na screenshoty se můžete podívat na screencasty o archivování a anotování webu.

Archivování webů Zvýrazňování a poznámky

K archivování webové stránky vyberte ikonu “Vytvořit novou položku z aktuální stránky” (). Takto archivujete kopii této stránky ve své knihovně. Pokud chcete vidět stránku přesně tak, jak vypadala v den kdy byla získána, klikněte dvojklikem na ikonu () snímku obrazovky asociovaný s tímto souborem.

Po otevření si všimněte lišty s ovládáním poznámek v levém horním rohu obrazovky.

Klikněte na zvýrazňovací ikonu - změníte tím kurzor ve zvýrazňovač. Když chcete zvýraznit nějaký text, klikněte a přejeďte ho myší. Pokud se rozhodnete zvýraznění zrušit, klikněte na ikonu pro zrušení zvýrazňování a vyberte text stejným způsobem.

Když chcete přidat nalepovací poznámky, klikněte na ikonu “přidat poznámku”. Když teď kamkoli na stránce kliknete, vytvoří se nalepovací poznámka. Můžete ji skrýt, pokud kliknete na ikonu bubliny “Skrýt poznámky” v pravém horním rohu poznámky. Velikost změníte kliknutím na pravý dolní roh poznámky. Pokud chcete poznámku smazat, klikněte na rámeček “Smazat poznámku” v jejím levém horním rohu. Skrytí nebo zobrazení všech poznámek na stránce umožňuje tlačítko na liště s ovládáním poznámek.

Kam se vydat dál

Teď, když už zvládnete základní ovládání základů v Zoteru, jste připraveni se pustit do nějakého výzkumného projektu. Více o Zoteru se můžete dozvědět z naší dokumentace a z našich screencastových tutoriálů. Pokud máte stále nějaké otázky, podívejte se na naše Často kladené dotazy (FAQ) a pokud ani tam nenaleznete odpověď, prohledejte Zotero fóra. Chcete-li se dozvídat nejaktuálnější novinky o Zoteru, čtěte Zotero blog.