Noithatpd9x

Batani la thuong hieu thiet bi nha bep noi tieng tu lau la san pham tot, gia thanh phu hop voi moi gia dinh Viet. May hut mui Batani la san pham may hut mui su dung toan bo linh kien cua Y va lap rap tai Malaysia nen chat luong va hieu qua hut cao, nhung gia thanh lai rat vua tam nen hau het cac khong gian bep Viet hien nay deu su dung dong may hut mui nay.
Cong ty Co Phan Thuong Mai Thiet bi Noi That Phuong Dong
Dia chi: 12 Thanh Nhan - Hai Ba Trung - Ha Noi
Hotline: 0975.742.889 - 0916.626.882
Website: https://noithatphuongdong.vn/b/may-hut-mui-batani

Groups