Martijn van Schaik : Curriculum Vitae

De Bruijn, E., A. Boersma, M. Van Schaik, A. Janssen-Seezink, and L. Baartman. “Over Leren En Begeleiden in Het Vmbo.” Groningen: VOR/VFO, 2007.
Dumasy, E, and M. Van Schaik. “10 Minutengesprekken: Panacee of Pedagogisch Onding?” Pedagogiek in Praktijk, 2011.
Geensen, M., and M. Van Schaik. “Pendelen Tussen Stagepraktijk En Theorie.” Zone. Tijdschrift Voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, 2012.
Kools, Q., M Schaik, and J. Struik. “Van Strakke Structuur Naar Vrijheid in Vorm: Een Nieuwe Aanpak Voor Het Bacheloronderzoek Binnen Fontys Lerarenopleiding Tilburg.” Tijdschrift Voor Lerarenopleiders 40, no. 1 (2019): 67–74.
Kools, Q., and M. Van Schaik. “Encouraging Student Teachers to Study Their Own Practice.EAPRIL Abstract Case Study.” Hämeenlinna, 2017.
Koopman, M, and M Schaik. “Kennis van Betekenis Voor Vmbo-Leerlingen.” In Het VMBO van Dichtbij. Bewegen Tussen Theorie En Praktijk., edited by J.K. Van der Waals and M. Van Schaik, 137–58. Amsterdam: SWP uitgeverij, 2013. https://www.dropbox.com/s/6ry0zfxwd9fsms6/H6_VanSChaik_Koopman_vmbo%20dichtbij%20%282e%20pr%29.pdf.
Schaap, H., M. Van Schaik, and E. De Bruijn. “Studenten Leren Recontextualiseren in Het Beroepsonderwijs; de Rol van Tekeningen En Beroepsdilemma’s.” Pedagogische Studiën 91, no. 1 (2014): 24–38.
Schaik, M. “Grenzen Aan de Impact.” Bij de Les. Een Grote Stap Voor Ons En Kleine Stap Voor de Leerlingen (Tijdschrift Ter Afronding van Het Leeratelier), 2018. https://www.dropbox.com/s/0fjwfdk4mdb5rjf/grenzenaandeimpact%20kopie.pdf?dl=0.
———. “Van Ontwerptekeningen in de Praktijk Naar Inzicht in Bètaconcepten.” ecent.nl, February 12, 2014. http://www.ecent.nl/artikel/2802/Van%20ontwerptekeningen%20in%20de%20praktijk%20naar%20inzicht%20in%20b%C3%A8taconcepten/view.do.
———. “Vygotskij Voor Het VO.” Professional blog. meester onderwijs inzicht, October 2018. https://meesteronderwijsinzicht.nl/vygotskij-voor-het-vo/.
Van Batenburg, E., and M Schaik. “Kennis Op de Werkvloer: Wat Helpt de Docent En de Vmbo-Leerling.” In Het VMBO van Dichtbij. Bewegen Tussen Theorie En Praktijk., edited by J.K. Van der Waals and M. Van Schaik, 161–81. Amsterdam: SWP uitgeverij, 2013.
Van de Sande, R., and M. Van Schaik. “’Design As Research (DARe):Wat Kunnen Architecten Ons Leren over (Opleiden Voor) Het Leraarschap?” Tijdschrift Voor Lerarenopleiders 38, no. 4 (2017): 59–68. http://www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/2017/12/38_4_06Sande_Schaik.pdf.
Van den Engel, H., and M. Van Schaik. “De School Als Community of Practice.” NCOI, 2013. http://www.ncoi-onderzoeksinstituut.nl/getattachment/7ed92b42-cf69-409d-af18-ec7da0516e91/Onderzoeksthema-Effectief-en-adaptief-onderwijs.
Van der Waals, J.K., and M. Van Schaik, eds. Het VMBO van Dichtbij. Bewegen Tussen Theorie En Praktijk. Amsterdam: SWP uitgeverij, 2013.
Van Schaik, M. “Change from within (or Not). Agency in a Change Lab Pilot.” Tartu: EARLI, 2016.
Van Schaik, M. “Co-Constructing Models as Tools in Vocational Practice. Learning in a Knowledge-Rich Environment.” Free Musketeers, 2010. http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/16379/dissertation.pdf?sequence=3.
———. “De Aantrekkingkracht van Onderwijsmythes.” Pedagogiek in Praktijk, 2013. http://www.pedagogiek.nu/de-aantrekkingskracht-van-onderwijsmythes/1025221.
———. “De Complexiteit van Het Beroep van Leraar.” Pedagogiek in Praktijk, 2012. http://www.pedagogiek.nu/de-complexiteit-van-het-beroep-van-leraar/1024430.
———. De Hersens Kraken in de Praktijk van Het VMBO. Zoetermeer: Free Musketeers, 2010. http://www.freemusketeers.nl/index.php/pagina/boeken/aktie/details/boek/2437/de-hersens-kraken-in-de-praktijk-van-het-vmbo.html.
———. “De Hersens Kraken in Het Vmbo.” Ede: Logacom, 2012.
Van Schaik, M. “Developmental Teacher Education: Prolepsis in a Process of Double Stimulation.” In Education the Generation of Tomorrow. Luxembourg: EAPRIL, 2015. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3602.5687.
Van Schaik, M. “Evenveel Kennis, Maar Creatiever. Onderzoek Naar OGO Aanpak Op Het VMBO.” Zone. Tijdschrift Voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, 2010.
———. “Het Beslissende Boek: Beknopte Theoretische Pedagogiek.” Pedagogiek in Praktijk, 2012. https://www.mvanmartijn.eu/langeveld/ ‎.
———. “Hetvmbodichterbij - ORD2013_sympVMBO_mvs.Pdf.” Brussel: VOR/VFO, 2013. http://www.mvanmartijn.eu/wp-content/uploads/2013/06/ORD2013_sympVMBO_mvs.pdf.
———. “Hoe Verkoop Je Gele Bananen?” Vrije Universiteit, Onderwijspedagogiek, 2005. http://www.mvanmartijn.eu/wp-content/uploads/2012/12/Hoe_verkoop_je_gele_bananen.pdf.
———. “Integration of Academic and Vocational Disciplines in Simulated Practice.” In Education and Poverty: Theory, Research, Policy and Praxis. San Francisco: AERA, 2013. https://doi.org/10.13140/2.1.1286.7526.
———. “Ipadonderwijs in de Praktijk: Niet Vernieuwend, Wel Kansrijk.” Pedagogiek in Praktijk, 2014.
———. “John Dewey over Opvoeding, Onderwijs En Burgerschap.” Pedagogiek in Praktijk, 2011. http://www.pedagogiek.nu/het-is-allemaal-al-eens-gezegd-door-dewey/1024083.
———. “Let the Video Be Your Guide: A Case Study of Video-Based Design Research.” In Co-Constructing Models as Tools in Vocational Practice. Learning in a Knowledge-Rich Environment. Amsterdam: Free Musketeers, 2010.
———. “Let the Video Be Your Guide.Paper for Symposium How Does Learning Look? Critical Reflection on Visual Data of Classroom Activities.” Québec, 2017.
———. “Looking at Learning in Practice - Classroom Observation with Noldus Observer XT.” Noldus, 2009. http://www.noldus.com/documentation/looking-learning-practice-classroom-observation-noldus-observer-xt.
———. “Niet Pieken Maar Plannen.” Folia Magazine, 2012. http://www.mvanmartijn.eu/onderwijspiekbelasting/.
Van Schaik, M. “Ontwikkelingsgericht Onderwijs Ontwikkelen.” Practoraat Hybride onderwijs, March 26, 2018. http://centrumtoptechniek.nl/ontwikkelingsgericht-onderwijs-ontwikkelen/.
Van Schaik, M. “Over Herinneringen En Dromen.” In Via Juvenaat, 68–69. Bergen op Zoom: Gymnasium Juvenaat, 2011. http://www.mvanmartijn.eu/wp-admin/post.php?post=239&action=edit.
———. “Overbrug Het Oude En Het Nieuwe Leren.” Van 12 Tot 18, June 2011. http://www.hetvmbowerkt.nl/Brug%20tussen%20theorieprakijk_LR_VTTA_nr6_web-4.pdf%20-%20Adobe%20Acrobat%20Professional.pdf.
———. “Van Bewoner Tot Beschouwer van Het Studiehuis.” Tijdschrift Vernieuwing 66, no. 3 (2007): 19–22.
Van Schaik, M. “Van Object Naar Subject.” hybride onderwijs, December 11, 2018. http://centrumtoptechniek.nl/van-object-naar-subject/#more-780.
Van Schaik, M. “Wat Doen (Goede) Vmbo- Docenten Goed? Wat Werkt Volgens Onderzoek.” In Het VMBO van Dichtbij. Bewegen Tussen Theorie En Praktijk., edited by J.K. Van der Waals and M. Van Schaik, 21–33. Amsterdam: SWP uitgeverij, 2013. https://dl.dropboxusercontent.com/u/6554785/H1_Vanschaik_Vmbovandichtbij_pub.pdf.
———. “Wat Doen ‘goede’ Vmbo-Docenten Goed? Inzichten Uit Onderzoek.” Ede: Logacom, 2013. www.vmbodichterbij.nl.
———. “‘Wat Hebbie Er Nog Aan Dan?’ Meer Leren Uit de Praktijk van Het Vmbo.” Pedagogiek in Praktijk, 2011. https://www.researchgate.net/publication/216022167_Wat_hebbie_er_nog_aan_dan_Meer_leren_uit_de_praktijk_van_het_vmbo.
Van Schaik, M. “Webinar Hybride Onderwijs: Hoe Dan!?” hybride onderwijs, October 12, 2018. http://centrumtoptechniek.nl/?p=786&preview=true.
Van Schaik, M. “Zotheid Der Lof.” Blog. mvanmartijn, May 5, 2014. http://www.mvanmartijn.eu/zotheid-der-lof/.
Van Schaik, M., and Marie-José Christine Koerhuis. “Kansen Voor Paboafgestudeerden En Hbo-Pedagogen in Het Vmbo.” Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, October 2012.
Van Schaik, M., M. “Op Zoek Naar Objecten.” hybride onderwijs, April 17, 2018. http://centrumtoptechniek.nl/op-zoek-naar-objecten/#more-694.
Van Schaik, M., and J.A. Molter. “OGO in Het VMBO: Maatwerk Door Betekenis.” In Samen Nieuwsgierig. ’s-Hertogenbosch: Onderwijscooperatie, 2015. https://www.onderwijscooperatie.nl/activiteiten/status-en-imago/lerarencongres/programma-2/vo/.
———. “Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Het Vmbo. Een Derde Weg Naar Betekenisvol Onderwijs.” Van 12 Tot 18, 2015.
Van Schaik, M., B. van Oers, and J. Terwel. “Towards a Knowledge-Rich Learning Environment in Preparatory Secondary Education.” British Educational Research Journal 37, no. 1 (2011): 61–81. https://doi.org/10.1080/01411920903420008.
Van Schaik, M., and Harmen Schaap. “Kennis Leren Zien in Een Krachtige Leeromgeving in Het Beroepsonderwijs [Learning to See Knowledge in a Powerfull Learning Environment in Vocational Education].” Wageningen: VOR/VFO, 2012.
Van Schaik, M., J. Terwel, and B. Van Oers. “Learning and Modelling in Prevocational Education. A Report of a Design-Based Research Project.” In Developing Learning within and across Disciplines: Evidence from Research and Practice. Rome: University Sapienza of Rome, 2011.
———. “Modelleren in Het VMBO.” Enschede, 2010.
———. “Modelling across the Disciplines in Simulated Workplaces in Schools.” In Developing Learning within and across Disciplines: Evidence from Research and Practice, 364–78. Antwerp: University of Antwerp, 2011. https://doi.org/10.13140/2.1.4645.4725.
———. “Representations in Simulated Workplaces.” International Journal of Technology and Design Education 24 (2014): 391–417. https://doi.org/10.1007/s10798-014-9261-4.
———. “Tools for Learning in Simulated Workplaces: Results of an Intervention in Vocational Education.” In Co-Constructing Models as Tools in Vocational Practice. Learning in a Knowledge-Rich Environment, 86–106. Zoetermeer: Free Musketeers, 2010.
Van Schaik, M., R. Van de Laarschot, Van den Berg, and Y. Hoogeveen. “Met Pabo in Het Vmbo.” In Vakkundig Meesterschap, Meesterlijk Vakmanschap. Groningen, 2013.
Van Schaik, M., and C Van der Veen. “Meten of Echt Kijken? Stellingen Voor Een Voortdurende Onderwijspedagogische Discussie over Onderwijsopbrengsten.” www.hetkind.org, December 16, 2013. http://hetkind.org/2013/12/17/discussiestuk-opbrengstgericht-werken-natuurlijk-maar-ga-je-dan-meten-of-echt-kijken/.
Van Schaik, M., B. Van Oers, and J. Terwel. “Knowledge in the Workplace at School: Providing or Designing Models in Pre-Vocational Secondary Education?” In Fostering Communities of Learners. Amsterdam, 2009.
———. “Learning in the School Workplace: Knowledge Acquisition and Modelling in Preparatory Vocational Secondary Education.” Journal of Vocational Education & Training 62, no. 2 (2010): 163–81. https://doi.org/10.1080/13636820.2010.484629.
———. “Leren Modelleren in Het Vmbo.” Groningen: VOR/VFO, 2007.
———. “Let Your Mind Work in Dutch Pre-Vocational Education.” In ORD. Groningen, 2007.
———. “Working with Your Mind in a Workshop Classroom: Learning and Modelling in Dutch Pre-Vocational Secondary Education.” Gent, 2007. http://www.maxgoote.nl/.
Van Schaik, M., and M. Vos. “Tussen Ideaal En Werklijkheid.” In Het Alternatief II. De Ladder Naar Autonomie, edited by R. Kneyber and J. Evers, 103–15. Culemborg: Uitgeverij Phronese, 2015.
Van Schaik, M., and R. Wilshaus. “Leer Niet Voor de Toets.” Folia, February 6, 2013. http://www.mvanmartijn.eu/leer-niet-voor-de-toets/.
———. “Onderzoekend Leren van Studenten Onderzoeken.” In Het Glazen Huis. Noordwijkerhout, 2011.
———. “Weer Samen Naar de Middenschool,” 2004. https://mvanmartijn.eu/CLOUD/owncloud/index.php/s/om1bl4sUZnM03bV.
Verduyn, E., K. Manuel, M. Van Schaik, and K. Verhaar. “Epiloog: De Social Work Professional in Ontwikkeling.” In A New Cup of T – Social Work in Innovation, edited by K. Verhaar, M. Berk, and J. Van den Bergh, 222–36. Hilversum: Concept Uitgeefgroep, 2016.