Profile picture

Libor Ansorge : Curriculum Vitae

Contact

T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i.

Podbabská 2582/30
160 00  Praha 6
Czech Republic
 
phone: +420 220 197 385
mail: libor.ansorge@vuv.cz
 
ORCID 0000-0003-3963-8290

Professional experience

1997-1999 Municipal Authority of Jirkov

1999-2001 Agriculture Water Management Authority (State ameliorative Authority)

2002-2010 Ministry of Agriculture

2011-present T. G. Masaryk Water Water Research Institute, p.r.i.

Education

Doctoral Degree Programme:

2009-2017 Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering, Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering

Branch of study Environmental Engineering

Master Degree Programme:

1992-1997 Czech Technical University in Prague,

Faculty of Civil Engineering, Department of Hydraulics and Hydrology

Branch of study Civil Engineering - Water Management and Water Structures 

Bibliography

Ansorge, L., Stejskalová, L., Vološinová, D., & Dlabal, J. (2022). Limitation of Water Footprint Sustainability Assessment: A Review. European Journal of Sustainable Development, 11(2), 1–1. https://doi.org/10.14207/ejsd.2022.v11n2p1
Stejskalová, L., Ansorge, L., Kučera, J., & Čejka, E. (2022). Role of wastewater treatment plants in pollution reduction: evaluated by Grey Water Footprint indicator. Scientific Review Engineering and Environmental Studies, 31(1), 26–36. https://doi.org/10.22630/srees.2313
Ansorge, L. (2022). Style-free references rather than standardized citation styles. European Science Editing, 48, e83943. https://doi.org/10.3897/ese.2022.e83943
Ansorge, L., & Stejskalová, L. (2022). Water footprint as a tool for selection of alternatives (comments on “Food recommendations for reducing water footprint”). Sustainability, 14(10), 6317. https://doi.org/10.3390/su14106317
Ansorge, L. (2022). Incorrect method for calculation of grey water footprint in several articles. Science of The Total Environment, 824, 152048. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152048
Ansorge, L. (2022). Referencing Made Easy: Handling Reference Management Softwares. Indian Pediatrics, 59(9), 728–729. Scopus. https://www.indianpediatrics.net/sep2022/728-729.pdf
Ansorge, L., Ansorgeová, K., & Sixsmith, M. (2021). Plagiarism through paraphrasing tools—the story of one plagiarized text. Publications, 9(4), 48. https://doi.org/10.3390/publications9040048
Stejskalová, L., Ansorge, L., Kučera, J., & Vološinová, D. (2021). Grey water footprint as a tool for wastewater treatment plant assessment– Hostivice case study. Urban Water Journal, 18(10), 796–805. https://doi.org/10.1080/1573062X.2021.1941134
Ansorge, L. (2021). Let’s publish full-text scientific articles in HTML, not just PDF. European Science Editing, 47, e75834. https://doi.org/10.3897/ese.2021.e75834
Ansorge, L., Stejskalová, L., & Dlabal, J. (2021). Allocation of water loss to individual benefits provided by the Fláje reservoir - comparison of several procedures. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 900(1), 012001. https://doi.org/10.1088/1755-1315/900/1/012001
Vološinová, D., & Ansorge, L. (2021). Waste Footprint of Selected City Districts of Prague. European Journal of Sustainable Development, 10(4), 217–226. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n4p217
Ansorge, L. (2021). Podpora otevřených dat, sdílení dat a datové články. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 63(4), 36–37. https://www.vtei.cz/2021/08/podpora-otevrenych-dat%e2%80%a8-sdileni-dat-a-datove-clanky/
Ansorge, L., Stejskalová, L., & Dlabal, J. (2021). Šedá vodní stopa znečištění vypouštěného z čistíren odpadních vod v ČR evidovaných ve vodní bilanci v období 2002–2018 – datová sada. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 63(4), 38–43. https://doi.org/10.46555/VTEI.2021.05.003
Ansorge, L. (2021). Comments on “Analysis of water–carbon–ecological footprints and resource–environment pressure in the Triangle of Central China” by Yizhong Chen, Hongwei Lu, Pengdong Yan, Yiyang Yange, Jing Li and Jun Xia [Ecological Indicators, 125, 107448]. Ecological Indicators, 127, 107803. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107803
Ansorge, L. (2021). Net consumption method does not provide helpful insights regarding the blue water footprint of hydroelectricity. Ecological Indicators, 126, 107681. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107681
Ansorge, L. (2021). Ukradená digitální identita časopisu – další riziko pro akademické pracovníky. Vodohospodářské Technicko-Ekonomické Informace, 63(3), 63–64.
Ansorge, L., Dlabal, J., Drbal, K., & Novák, M. (2021). COVID19 a spotřeba vody z veřejných vodovodů – meziroční srovnání – případová studie Brno. Účetnictví a Reporting Udržitelného Rozvoje, 30–37.
Ansorge, L., Stejskalová, L., & Vološinová, D. (2021). Bibliometric analysis of water footprint research in countries of former Yugoslavia. Acta Hydrotechnica, 34(61), 93–102. https://doi.org/10.15292/acta.hydro.2021.07
Ansorge, L., Vojtko, P., Hamanová, V., Hrubý, J., & Dočkal, M. (2020). Srovnání vodní stopy VE Fláje a VE Přísečnice s uvažováním alokace podle ekonomické hodnoty užitků vodní nádrže. ENTECHO, 3(2), 7–11. https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2020.005
Ansorge, L. (2020). Water footprint: Two different methodologies. Tecnura, 24(66), 119–121. https://doi.org/10.14483/22487638.15903
Ansorge, L. (2020). Comparing various methods for determining the water footprint of electricity generation at Orlík hydroelectric power station – case study. Vodohospodářské Technicko-Ekonomické Informace, 62(4), 4–15. https://doi.org/10.46555/VTEI.2020.04.002
Ansorge, L., Stejskalová, L., & Dlabal, J. (2020). Grey water footprint as a tool for implementing the Water Framework Directive – Temelín nuclear power station. Journal of Cleaner Production, 263, 121541. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121541
Ansorge, L., Stejskalová, L., & Dlabal, J. (2020). Effect of WWTP size on grey water footprint - Czech Republic case study. Environmental Research Letters, 15(10), 104020. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aba6ae
Ansorge, L., Stejskalová, L., Dlabal, J., & Čejka, E. (2020). Wpływ oczyszczalni ścieków na redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych w czeskiej części dorzecza Odry [Effect of wastewater treatment plants to the reduction of pollution discharged in the Czech part of the Odra river]. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 29(2), 123–135. https://doi.org/10.22630/PNIKS.2020.29.2.11
Ansorge, L. (2020). Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 62(3), 46–49. https://www.vtei.cz/2020/06/otevreny-pristup-k-vysledkum-vyzkumu-z-pohledu-managementu-vyzkumne-organizace/
Ansorge, L., Hrkal, Z., Mičaník, T., Kovaláková, P., Semerádová, S., Vizina, A., & Datel, J. V. (2020). Program prostředí pro život a projekty řešené ve VÚV TGM. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 62(3), 50–51. https://www.vtei.cz/2020/06/program-prostredi-pro-zivot-a-projekty-resene-ve-vuv-tgm/
Ansorge, L. (2020, January 5). Otevřený přístup z pohledu managementu výzkumné organizace [Nezávislé informace o vědě a výzkumu]. vedavyzkum.cz. https://vedavyzkum.cz/nazory-a-komentare/nazory-a-komentare/libor-ansorge-otevreny-pristup-z-pohledu-managementu-vyzkumne-organizace
Ansorge, L. (2020). Limity v posuzování udržitelnosti využívání přírodních zdrojů pomocí vodní stopy. Účetnictví a Reporting Udržitelného Rozvoje, 16–22.
Ansorge, L., Stejskalová, L., & Dlabal, J. (2020). Grey water footprint of point sources of pollution: the Czech Republic study. Journal of Urban and Environmental Engineering, 14(1), 144–149. https://doi.org/10.4090/juee.2020.v14n1.144149
Ansorge, L., Stejskalová, L., & Vološinová, D. (2019). Srovnání výzkumu vodní stopy v ČR a ve světě – bibliometrická analýza. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 61(6), 60–62. https://www.vtei.cz/2019/12/srovnani-vyzkumu-vodni-stopy-v-cr-a-ve-svete-bibliometricka-analyza/
Ansorge, L. (2019). Hodnocení výzkumné činnosti a strategické řízení: Případová studie VÚV TGM. Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019, 27–43.
Ansorge, L., & Beran, A. (2019). Performance of simple temperature-based evaporation methods compared with a time series of pan evaporation measures from a standard 20 m2 tank. Journal of Water and Land Development, 41(IV–VI), 1–11. https://doi.org/10.2478/jwld-2019-0021
Ansorge, L., & Stejskalová, L. (2019). Šedá vodní stopa jako nástroj hodnocení udržitelnosti emisí do vodního prostředí. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, 24–30.
Ansorge, L., Stejskalová, L., Dlabal, J., & Kučera, J. (2019). Šedá vodní stopa jako ukazatel udržitelného vypouštění odpadních vod – případová studie Povodí Ohře. Entecho, 2(2), 12–18. https://doi.org/10.35933/ENTECHO.2019.12.001
Ansorge, L., Stejskalová, L., Dlabal, J., & Kučera, J. (2019). Studie šedé vodní stopy znečištění vypouštěného z ČOV v letech 2002–2018. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.
Stejskalová, L., Ansorge, L., Kučera, J., & Vološinová, D. (2019). Využití indikátoru šedé vodní stopy k posouzení role ČOV v malém povodí. 13. bienální konference Voda, 198–205.
Ansorge, L., Beránková, T., & Uhlířová, K. (2018). Specifika charakterizačního modelu vodní stopy AWARE. ENTECHO, 1(1), 12–15. https://doi.org/10.3260/entecho.2017.11.003
Ansorge, L., & Dlabal, J. (2018). Srovnání vlivu volby prostorového měřítka charakterizačního faktoru AWARE na příkladu JE Dukovany a Temelín. ENTECHO, 1(2), 1–6. https://doi.org/10.3260/ENTECHO.2018.11.001
Ansorge, L. (2017). Dosavadní zkušenosti s vodní stopou podle ISO 14046. Odpadové fórum: odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii, 18(5), 21–23.
Ansorge, L. (2017). Vodní stopa podle ISO 14046 a příklady z praxe. Účetnictví a Reporting Udržitelného Rozvoje, 13, 36–42.
Ansorge, L., & Beránková, T. (2017). LCA Water Footprint AWARE characterization factor based on local specific conditions. European Journal of Sustainable Development, 6(4), 13–20. https://doi.org/10.14207/ejsd.2017.v6n4p13
Ansorge, L., & Dlabal, J. (2017). Comparative water scarcity footprint study of two nuclear power plants. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 26(4), 489–497. https://doi.org/10.22630/PNIKS.2017.26.4.47
Ansorge, L., & Dlabal, J. (2017). Odhad vývoje budoucích odběrů vody v ČR. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 59(3), 17–22. https://doi.org/10.46555/VTEI.2017.03.003
Ansorge, L., Dlabal, J., Prchalová, H., Vyskoč, P., Vološinová, D., & Beránková, T. (2017). Metodika sestavení vodní stopy v souladu s ISO 14046. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.
Macháč, J., Ansorge, L., Brabec, J., & Rosendorf, P. (2017). Využití nákladové nepřiměřenosti pro zdůvodnění výjimek nedosažení dobrého stavu podle Rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES). Vodní hospodářství, 67(12), 6–11.
Ansorge, L., & Dlabal, J. (2016). Srovnávací studie dopadů JE Temelín a JE Dukovany na vodní zdroje: verze pro veřejnost. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/vodnistopa/docvystupy/wf_study_npp.pdf
Ansorge, L. (2016). Vodní stopa - jeden pojem, dva přístupy. Sborník příspěvků odborné konference Voda a krajina 2016, 5–15. http://vodakrajina.fsv.cvut.cz/konference/2016/Sbornik_Voda_a_krajina_2016.pdf
Ansorge, L., Dlabal, J., & Dostálová, A. (2016). How truthful are water accounting data? Journal of Urban and Environmental Engineering, 10(1), 25–34. https://doi.org/10.4090/juee.2016.v10n1.025034
Ansorge, L. (2016). Aplikace charakterizačního faktoru nedostatku vody ve studiích LCA v podmínkách České republiky - Application of the water unavailability factor for characterisation of water use in LCA studies in the Czech Republic. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 58(6), 41–52. https://doi.org/10.46555/VTEI.2016.09.006
Ansorge, L. (2016). Hodnocení budoucích potřeb vodních zdrojů pro zemědělství [Disertační práce, ČVUT v Praze, Fakulta stavební]. http://hdl.handle.net/10467/84626
Ansorge, L. (2016). Scénáře budoucích potřeb vody v sektoru veřejných vodovodů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 58(3), 12–20. https://doi.org/10.46555/VTEI.2016.03.002
Ansorge, L., & Zeman, M. (2016). Model of water needs for energy production. Statistika, 96(3), 35–46. https://www.czso.cz/documents/10180/32912822/32019716q3035.pdf
Rosendorf, P., Fiala, D., Ansorge, L., Dostál, T., Krása, J., & Zahrádka, V. (2015). Pollution sources apportionment by dissolved phosphorus emissions: an appropriate benchmark of their contribution to the reservoirs eutrophication. In W. Loiskandl, S. Strauss-Sieberth, D. Fraters, & K. Kovar (Eds.), Volume of Abstracts (p. 63). http://web.natur.cuni.cz/luwq2015/download/LUWQ2015_Volume_of_abstracts_TOC-abstracts-AuthorIndex_UPDATE_for_web.pdf
Rosendorf, P., Ansorge, L., Dostál, T., Zahrádka, V., Krása, J., & Beránek, J. (2015). Metodika pro posuzování vlivů zdrojů znečištění na eutrofizaci vodních nádrží. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22204.13444
Ansorge, L., Dlabal, J., Hanel, M., Kučera, J., Petružela, L., & Zeman, M. (2015). Scénáře potřeb vody pro období 2030-50 - Sektory veřejných vodovodů a energetiky: Případová studie. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. http://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/socioekonomzmenyspotrebavody/download.asp?id=3
Ansorge, L., & Zeman, M. (2015). Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. http://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/socioekonomzmenyspotrebavody/download.asp?id=1
Ansorge, L., & Zeman, M. (2015). The operational water consumption of energy production: Czech Republic case study (J. Říha, T. Julínek, & K. Adam, Eds.; pp. 317–328). 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering. http://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/socioekonomzmenyspotrebavody/docvystupy/WMHE_2015_clanek_ve_sborniku.pdf
Slavíková, L., Vojáček, O., Macháč, J., Hekrle, M., & Ansorge, L. (2015). Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. http://www.ieep.cz/wp-content/uploads/2017/09/Metodika-k-aplikaci-v%C3%BDjimek-z-d%C5%AFvodu-n%C3%A1kladov%C3%A9-nep%C5%99im%C4%9B%C5%99enosti-opat%C5%99en%C3%AD-k-dosahov%C3%A1n%C3%AD-dobr%C3%A9ho-stavu-vodn%C3%ADch-%C3%BAtvar%C5%AF.pdf
Ansorge, L., & Krása, J. (2014). Možnosti využití výsledků projektu QI102A265 “Určení erozního podílu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod” při plánování v oblasti vod. Vodní hospodářství, 64(4), 5–9. http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2014/vh04-2014.pdf
Krása, J., Jáchymová, B., Bauer, M., Dostál, T., David, V., Bečička, M., Devátý, J., Strouhal, L., Vrána, K., Rosendorf, P., Ansorge, L., Fiala, D., Hejzlar, J., Borovec, J., & Duras, J. (2014). Atlas transportu splavenina erozního fosforu na území České republiky v povodí nádrží ohrožených eutrofizací (2. vydání). České vysoké učení technické v Praze. http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/Volne_stazitelne_vysledky/medodiky_atp/atlas_splavenin_2014.pdf
Ansorge, L., & Kratochvíl, J. (2013). Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero. ProInflow, 5(2), 26. http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/771
Rosendorf, P., Zahrádka, V., Dostál, T., Ansorge, L., Beránek, J., & Krása, J. (2013). Metodika hodnocení eutrofizačního potenciálu zdrojů fosforu v povodí vodních nádrží - podklad k výběru efektivních opatření k omezení eutrofizace (D. Kosour, Ed.; pp. 44–50). Povodí Moravy, s.p. http://vodninadrze.pmo.cz/download/pmo-sbornik-2013-www.pdf
Ansorge, L. (2013). Specifická potřeba vody na výrobu 1 MWh elektrické energie ve významných provozech ČR. 4., 7–16. http://storm.fsv.cvut.cz/voda-a-krajina/konference/2013/Sbornik_Voda_a_krajina_2013.pdf
Ansorge, L. (2013). Kolik budeme v budoucnu potřebovat vody? Vesmír, 92(7–8), 398–400. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2013/cislo-7/kolik-budeme-budoucnu-potrebovat-vody.html
Ansorge, L. (2013). Nároky na množství vody u zařízení na výrobu elektrické energie a tepla. Energetika, 63(12), 694–697.
Ansorge, L. (2013). Středně- a dlouhodobé prognózy budoucích potřeb vody (proč a jak). Vodní hospodářství, 63(3), 79–83. http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2013/vh03-2013.pdf
Krása, J., Rosendorf, P., Hejzlar, J., Borovec, J., Dostál, T., David, V., Janotová, B., Bauer, M., Devátý, J., Strouhal, L., Vrána, K., Ansorge, L., Fiala, D., & Duras, J. (2013). Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy. České vysoké učení technické v Praze. http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-vody/vodni-ramcova-smernice/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/koordinace-procesu/metodiky-a-dalsi-podpurne-dokumenty-1/vyhodnoceni-ohrozenosti-vodnich-nadrzi.html
Ansorge, L. (2012). Metodologie pro stanovení budoucích potřeb vody ve středně- a dlouhodobém výhledu. In P. Kavka, J. Bolom, B. Janotová, & L. Weyskabová (Eds.), Vodohospodářské fórum 2012: Sborník odborné konference pořádané Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze: 18.6.-19.6.2012 Stará Boleslav (p. 15). České vysoké učení technické v Praze.
Ansorge, L. (2012). Změna přístupu ke tvorbě nových scénářů klimatické změny pro pátou hodnotící zprávu IPCC. Vodní hospodářství, 62(5), 178–181. http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh05-2012.pdf
Ansorge, L. (2011). Problematika vodního hospodářství v Atlasu krajiny České republiky - doplnění a aktualizace informací. Acta Pruhoniciana, 98, 31–34. http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_98/Acta-98_komplet-cz.pdf
Dostál, T., Krása, J., Rosendorf, P., Hejzlar, J., Duras, J., Fiala, D., Urbanová, T., Dvořáková, T., Martinec, J., Strouhal, L., Koudelka, P., Borovec, J., & Ansorge, L. (2010). Revize definování zranitelných vodních útvarů stojatých vod ohrožených eutrofizací díky plošným zdrojům znečištění v ČR. Sborník Referátů z Mezinárodní Konference, 176–179. http://www.poh.cz/mgs2010/files/Sbornik.pdf
Ansorge, L. (2010). Proces plánování v povodích podle „Acquis Comunnautaire“. In I. Škultétyová & Š. Stanko (Eds.), Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou (pp. 267–276). Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Krása, J., Dostál, T., Rosendorf, P., Hejzlar, J., Borovec, J., Fiala, D., Beránková, T., Dvořáková, T., Martinec, J., Strouhal, L., Koudelka, P., Mikšíková, K., Vrána, K., & Ansorge, L. (2010). Útvary stojatých vod v ČR a rizika eutrofizace způsobená erozním smyvem. Sborník referátů z konference Krajinné inženýrství 2010, 56–62. https://www.researchgate.net/publication/244993138_Utvary_stojatych_vod_v_CR_a_rizika_eutrofizace_zpusobena_eroznim_smyvem
Ansorge, L. (2007). Problematika extrémních hydrologických jevů v Plánu hlavních povodí ČR. Zborník Prác z Vedecko - Odbornej Konferencie, 35–44. http://www.kzdi.sk/ESF0608/DOKUMENT/11_ZBORNIKY/AQUA07.pdf
Ansorge, L. (2005). Přístup Ministerstva zemědělství k Rámcové směrnici a procesu plánování v oblasti vod. Sborník referátů ze semináře, 5–8.
Ansorge, L. (2005). Významné problémy a metodická podpora procesu plánování v oblasti vod. Sborník referátů z odborné konference s mezinárodní účastí, 43–45.
Petřík, P., Květ, J., Pithart, D., Pokorný, J., Matěna, J., Elster, J., Maršálek, B., Ráb, P., & Poštulka, Z. (2005). Research priorities in the freshwater ecosystems of the Czech republic (p. 10). Czech Bioplatform - platforma pro výzkum bidiverzity ČR. www.parkpruhonice.cz/biop/texts/review-voda-bioplatforma.pdf
Ansorge, L. (2004). Obsah programů opatření v plánech v oblasti vod. Sborník referátů z odborné konference s mezinárodní účastí, 144–145.
Punčochář, P., & Ansorge, L. (2004). Význam rámcové směrnice vodní politiky pro hydromorfologii vodních útvarů. Sborník Příspěvků z Mezinárodní Konference, 36–41.
Ansorge, L. (2003, March 9). Využití sedimentů z rybníků a vodních nádrží v zemědělství. Odpadové fórum: odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, 9, 12. http://www.odpadoveforum.cz/cz/stranka/archiv/rocnik-2003/9-2003/175/
Ansorge, L. (2000). Uživatelská příručka ToPas. Státní meliorační správa.

Research projects

2011 Flood risk management plans for pilot area - Jizera river

2010-2013 QI102A265 Assessment of soil erosion and phosphorus loads causing eutrophication of stagnant water bodies

2012-2015 TA02020808 Methods for the optimization of the measures in the reservoirs catchment area, leading to the effective reduction of eutrophication

2014-2015 TD020113 Effects of socio-economic changes in society on water consumption

2014-2015 TD020352 Evaluation of the cost proportionality of reaching the good water status

2015-2017 QJ1520322 Procedures for compilation and verification of water footprint according to international standards