kazim ortak

Organik tarıma yapılan yatırımın oldukça fazla olduğu son günlerde kırmızı Kaliforniya solucanı beslemek ve elde edilen solucan gübresini organik tarımda kullanmak iyi bir girişimden öte çevresel bir yaklaşımdır.

Website

http://www.kirmizikaliforniyasolucani.org/

Groups