Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sv:installation [2011/02/13 01:42]
lars.e.jonasson created
sv:installation [2011/02/13 05:34]
lars.e.jonasson
Line 17: Line 17:
 ====== Möjliga installationsproblem ====== ====== Möjliga installationsproblem ======
  
 +Under installationen kan man råka ut för följande problem:
 +
 +  * Zoteros logo dyker inte upp efter att man installerat den. Lösningar på detta problem diskuteras [[sv/​support/​kb/​no_status_bar_icon|här]].
 +
 +  * I sällsynta fall blir det fel i installationen,​ till exempel [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Unexpected%20installation%20error%20-203%20when%20installing%20add-ons|error -203]] eller [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Unable%20to%20install%20add-ons#​w_download-error-228|error -228]].
 +
 +Om du inte kan får Zotero att fungera så kan du pröva följande åtgärder:
 +
 +  - Starta om Firefox och försöka igen.
 +  - [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​How%20to%20clear%20the%20cache|Tömma cachen]] och försöka igen.
 +  - Högerklicka på den röda nedladdningsknappen,​ och spara installationsfilen("​zotero-2.0.9.xpi"​) på din dator. Dra sedan filen till ett Firefoxfönster och installera det.
 +  - Ladda ner installationsfilen från ett annat nätverk eller annan webbläsare. Dra sedan filen till ett Firefoxfönster och installera det.
 +  - Man kan också installera Zotero från [[https://​addons.mozilla.org/​firefox/​3504/​|Mozilla Firefoxs tillägsssite]] istället för från [[/​|Zotero.org]],​ men det har sina nackdelar eftersom Mozilla går igenom varje tilläggsprogram och det tar tid innan uppdateringar blir tillgängliga.
sv/installation.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)