Translations of this page:

This is an old revision of the document!


توجه: نسخه مستقل زوترو در حال حاضر گزارشها را در یک پنجره بدون نوار آدرس یا منوی راست کلیک باز می‌کند. این مسئله بدان معناست که بسیاری از ویژگی‌هایی که در این صفحه معرفی می‌شود در نسخه مستقل زوترو قابل استفاده نیست و برای استفاده از این ویژگی‌ها باید از افزونه فایرفاکس زوترو استفاده شود

گزارشها

گزارشها صفحات ساده وبی هستند که شامل مروری کلی بر محتویات اقلام اطلاعاتی مانند ابرداده‌ها، یادداشت‌ها و فایل‌های ضمیمه می‌باشند. شما می‌توانید آنها را چاپ کرده، در وب انتشار داده یا ایمیل کنید.

تولید گزارش‌ها

برای ایجاد گزارش، در ستون میانی بر روی یک یا چند قلم راست کلیک (در سیستم عامل مک کنترل کلیک) کنید و گزینهٔ
را انتخاب کنید “Generate Report from Selected Item(s)…“
همچنین می‌توانید در ستون سمت چپ بر روی یک مجموعه راست کلیک کرده و گزینهٔ
را انتخاب کنید “Generate Report from Collection”

سفارشی‌سازی گزارش‌ها

گزارشها شامل همهٔ ابرداده‌های موجود برای هر قلم است. اگر می‌خواهید برخی از فیلدهای اطلاعاتی را از گزارش خود حذف کنید راهنمای سفارشی‌سازی گزارشها در زوترو نوشتهٔ جیسون پریم را ببینید.

مرتب کردن

در گزارشها به صورت پیش‌فرض اقلام به ترتیب حروف الفبا به شیوهٔ افزایشی مرتب می‌شوند. شما می‌توانید با افزودن عبارت
”?sort=“
به همراه فیلدهایی که قصد مرتب کردن بر اساس آنها را دارید به انتهای آدرس گزارش در مرورگر وب شیوهٔ مرتب کردن اقلام را تغییر دهید. برای جدا کردن فیلدهای مختلف از کاما استفاده کنید. برای مرتب کردن کاهشی پس از نام فیلد عبارت
”/d”
را بنویسید. مثلا آدرس یک گزارش که ابتدا به ترتیب افزایشی عنوان و سپس به ترتیب کاهشی تاریخ مرتب شده است به شکل زیر است:

zotero://report/items/0_KKZSDPI2/html/report.html?sort=title,date/d

شما می‌توانید گزارش خود را با فیلدهای زیر مرتب کنید:

?sort=title?sort=firstCreator
?sort=date ?sort=accessed
?sort=dateAdded ?sort=dateModified
?sort=publicationTitle ?sort=publisher
?sort=itemType ?sort=series
?sort=type ?sort=medium
?sort=callNumber ?sort=pages
?sort=archiveLocation ?sort=DOI
?sort=ISBN ?sort=ISSN
?sort=edition ?sort=url
?sort=rights

توجه کنید که اگر گزارش به جای اقلام انتخاب شده از ستون میانی، از روی یک مجموعه در ستون سمت چپ ایجاد شود زوترو به طور پیش‌فرض ترتیب اقلام گزارش را به ترتیبی که اقلام در ستون میانی نشان داده می‌شوند مرتب می‌کند.

به‌اشتراک‌گذاری گزارش‌ها

در افزونهٔ فایرفاکس زوترو گزارشها را می‌توان با انتخاب گزینهٔ
از منوی فایل فایرفاکس ذخیره کرد.“Save Page As…“
همچنین با انتخاب گزینهٔ
از همان منو می‌توان آن را چاپ کرد “Print…“
در نسخهٔ مستقل زوترو که گزارشها در یک پنجرهٔ مجزا بدون نوار آدرس و امکان راست کلیک باز می‌شوند، می‌توان از کلیدهای میانبر استفاده کرد. مثلا
برای ذخیره کردن Control + S (OS X: Command + S)
برای چاپ کردن Control + P (OS X: Command + P)

کاربردهای گزارش‌گیری

جستجوی یادداشت‌ها

برای جستجوی یادداشت‌ها اگرچه می‌توان از ابزارهای جستجوی ساده و پیشرفتهٔ زوترو استفاده کرد اما ممکن است جستجو در گزارش‌ها که شامل متن کامل یادداشت‌ها نیز هستند برای شما راحت‌تر باشد.

برای این کار ابتدا یک گزارش از اقلامی که می‌خواهید میان آنها جستجو کنید ایجاد نمائید. سپس در فایرفاکس از منوی
را انتخاب کنید “Find” گزینهٔ Edit
و در جعبهٔ جستجوی پایین صفحه عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید