Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
sv:quick_start_guide [2011/02/13 01:49]
lars.e.jonasson created
sv:quick_start_guide [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
-**Zotero är ett gratis verktyg som hjälper dig att samla, organisera, och dela dina källor när du skriver uppsatser. Den ligger där du hämtar ​dina källartiklar – i din webbläsare** ​+<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re 
 +in the process of updating the documentation for 
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation 
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​ 
 + 
 + 
 +**Zotero är ett gratis verktyg som hjälper dig att samla, organisera, och dela dina källor när du skriver uppsatser. Den ligger där du läser ​dina källartiklar – i din webbläsare.** 
  
 Här är en sammanställning av vad Zotero kan göra: Här är en sammanställning av vad Zotero kan göra:
Line 33: Line 39:
 {{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​intuitive-interface.png?​nolink }} {{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​intuitive-interface.png?​nolink }}
  
-I grund och botten är Zotero en källhanterare. Den är gjord för att lagra, sortera och referera litteratur, både böcker och artiklar som finns på nätet. I Zotero har varje källa sin rad i listan.+I grund och botten är Zotero en källhanterare. Den är gjord för att lagra, sortera och referera ​till litteratur, både böcker och artiklar som finns på nätet. I Zotero har varje källa sin egen rad i listan.
  
 \\ \\
Line 42: Line 48:
 {{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​items.png?​nolink }} {{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​items.png?​nolink }}
  
-Varje rad innehåller olika etiketter beroende på vad det är för typ av källa. Källor kan vara allt fårn böcker, tidningsartiklar och dokument till webbsidor, konstverk, filmer, ljudinspelningar,​ räkningar etc.+Varje rad innehåller olika etiketter beroende på vad det är för typ av källa. Källor kan vara allt från böcker, tidningsartiklar och dokument till webbsidor, konstverk, filmer, ljudinspelningar,​ räkningar etc.
  
 \\ \\
 \\ \\
  
-====Vad kan man göra med vilka källor?====+====Hur kan man hantera en källa?====
  
 {{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​metadata.png?​nolink }} {{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​metadata.png?​nolink }}
Line 62: Line 68:
 [[sv/​collections|{{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​collections.png?​nolink }}]] [[sv/​collections|{{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​collections.png?​nolink }}]]
  
-Den vänstra kolumnen innehåller rutan  ”Mitt bibliotek” som innehåller alla källor. Klickar man på knappen över den vänstra kolumnen skapas en [[sv/​collections|samling]],​ en mapp där man kan samla verk som hör samman med ett speciellt projekt eller ämne, ​ ​Samlingarna kan också innehålla underrubriker med mindre ​samlingar. ​+Den vänstra kolumnen innehåller rutan  ”Mitt bibliotek” som innehåller alla källor. Klickar man på knappen över den vänstra kolumnen skapas en [[sv/​collections|samling]],​ en mapp där man kan samla verk som hör samman med ett speciellt projekt eller speciellt ämnesfält. ​ ​Samlingarna kan också innehålla underrubriker med underordnade ​samlingar. ​
  
 \\ \\
Line 153: Line 159:
 [[sv//​translators|{{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​translators.png?​nolink }}]] [[sv//​translators|{{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​translators.png?​nolink }}]]
  
-Zotero använder i[[sv//​translators|källfångare]] ​ för att analysera webbsidor och skapa källanteckningar. Det finns generella källfångare som fungerar på många sidor och källfångare gjorda för en speciell sida. Om  en webbsida inte går att anlysera så kan du be på forumet om att konstruera en lämplig källfångare.+Zotero använder i [[sv//​translators|källfångare]] ​ för att analysera webbsidor och skapa källanteckningar. Det finns generella källfångare som fungerar på många sidor och källfångare gjorda för en speciell sida. Om  en webbsida inte går att anlysera så kan du be på forumet om att konstruera en lämplig källfångare.
 \\ \\
 \\ \\
Line 166: Line 172:
 \\ \\
  
-====Lägga till källor via registreringsnummer.====+====Lägga till källor via registreringsnummer====
  
 [[sv/​getting_stuff_into_your_library#​add_item_by_identifier|{{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​identifier.png?​nolink }}]] [[sv/​getting_stuff_into_your_library#​add_item_by_identifier|{{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​identifier.png?​nolink }}]]
Line 191: Line 197:
 [[sv//​styles|{{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​styles.png?​nolink }}]] [[sv//​styles|{{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​styles.png?​nolink }}]]
  
-Zotero använder Citation Style Language (CSL) för att skapa referenslistor i många olika [[sv/​styles|stilarmallar]]. Zotero kan hantera alla vanliga stilmallar (Chicago, MLA, APA, Vancouver, osv.) så väl som många journalspecifika stilar. Om Zotero inte kan hantera en stil du behöver så kan du läsa [[sv/​requesting styles|här]] om hur du kan be om hjälp att skapa den mallen.+Zotero använder Citation Style Language (CSL) för att skapa referenslistor i många olika [[sv/​styles|stilmallar]]. Zotero kan hantera alla vanliga stilmallar (Chicago, MLA, APA, Vancouver, osv.) så väl som många journalspecifika stilar. Om Zotero inte kan hantera en stil du behöver så kan du läsa [[sv/​requesting styles|här]] om hur du kan be om hjälp att skapa den mallen.
  
 \\ \\
Line 209: Line 215:
 [[sv/​word_processor_plugin_usage|{{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​bibliography.png?​nolink }}]] [[sv/​word_processor_plugin_usage|{{http://​www.zotero.org/​static/​images/​support/​quick_start/​small/​bibliography.png?​nolink }}]]
  
-Med hjälp av  [[sv/​word_processor_plugin_usage|plugins till ordbehandlare]] blir det enkelt att ändra referensmall i hela dokumentet på en gång, ​eller att automatiskt skapa en referenslista.+Med hjälp av  [[sv/​word_processor_plugin_usage|plugins till ordbehandlare]] blir det enkelt att ändra referensmall i hela dokumentet på en gång, ​och också ​att automatiskt skapa en referenslista.
  
 \\ \\
sv/quick_start_guide.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)