Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sv:installation [2011/02/13 01:42]
lars.e.jonasson created
sv:installation [2017/11/12 19:53]
Line 1: Line 1:
-====== Hur man installerar ====== 
- 
-För att installera Zotero för Firefox så går man in på [[/​|Zotero.org]] och klickar på den röda nedladdningsknappen. Kommer det upp en gul linje högst upp på webbsidan med texten "​Firefox förhindrade ​ %%(www.zotero.org)%% från att installera program på din dator.",​ så klicka på Tillåt-knappen. Klicka sen på installera-knappen i pop-upfönstret och  starta om Firefox när installationen är klar. Då dyker Zoteros logo  ({{:​zotero_logo_icon.gif|}}) upp i Firefox nedre högra hörn. 
- 
-===== Installationsfilm ===== 
-<​HTML>​ 
-<object width="​560"​ height="​340"><​param name="​movie"​ value="​http://​www.youtube.com/​v/​SgdrnxlzV8Y&​hl=en_US&​fs=1&"></​param><​param name="​allowFullScreen"​ value="​true"></​param><​param name="​allowscriptaccess"​ value="​always"></​param><​embed src="​http://​www.youtube.com/​v/​SgdrnxlzV8Y&​hl=en_US&​fs=1&"​ type="​application/​x-shockwave-flash"​ allowscriptaccess="​always"​ allowfullscreen="​true"​ width="​560"​ height="​340"></​embed></​object>​ 
-</​HTML>​ 
-Video gjord av [[http://​www.hks.harvard.edu/​library/​blog/?​p=618|Harvard Kennedy School Library]] 
- 
-===== Uppgradera ===== 
- 
-Firefox letar regelbundet efter uppgraderingar till Zotero, precis som den gör med andra insticksprogram. Man kan också uppgradera det från  Verktygsmenyn -> Tillägg -> Uppdateringar. 
- 
- 
- 
-====== Möjliga installationsproblem ====== 
  
sv/installation.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)