Translations of this page:

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

Att lägga upp information i ditt Zotero bibliotek

Zotero erbjuder använder av mängd olika sätt att fånga in, importera och arkivera information om källhänvisningar och filer. På denna sida kommer du lära dig hur information om böcker, tidsskriftsartiklar och webbsidor samlas in m.h.a. en knapptryckning och hur man sedan lagrar relaterade PDF dokument, bilder, länkar, hela webbsidor och godtyckliga filer jämte information inuti ditt Zotero bibliotek. Sidan att anknyta information innehåller vidare information om hur man knyter information till källhänsvisningarna.

Automatisk infångande av bibliografisk information från Webben

Den kanske viktigaste egenskapen hos Zotero är dess möjligheten att detektera när du titar på källinformation på en webbsida. Exempelvis, om du tittar på en post innehållande information om en bok i en on-line bibliotekskatalog, så kommer Zoteros bokikon fram i platsfältet i Firefox (vid toppen av browserfönstret, där den aktuella webbadressen, eller URLen, visas):

Klicka på bokikonen och Zotero kommer att spara all källhänvisningsinformation om boken till ditt bibliotek. (Zoterodelen behöver inte vara öppen för att detta skall fungera). Om du tittar på en grupp av källhänvisningar (t.ex., sökresultat från Google Scholar eller LexisNexis), så visar en folder. Om du klickar på foldern, skapas en lista av källhänvisningar med tillhörande checkboxar; välj de källhänvisningar som du vill spara och Zotero gör resten.

Om du arbetar i en specifik samlingsvy (d.v.s., en samlingvy är markerad i den vänstra kolumnen snarare än “My Library”), så kopieras källhänvisningarna till denna samlingsvy och dessutom till ditt bibliotek.

To be continued

sv/getting_stuff_into_your_library.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)