Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sv:getting_help [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
  
 +
 +====== Få hjälp ======
 +
 +Behöver du hjälp? För att lösa dina problem så fort som möjligt så är det bäst att följa nedanstående steg:
 +
 +===Steg 1: Försäkra dig om att Zotero är uppdaterat===
 +
 +[[sv/​installation#​upgrading|Uppgradera]] Zotero ifall du inte använder den senaste stabila versionen, eftersom ditt problem kan ha lösts i senare versioner av programmet.
 +
 +
 +[[/|Zoteros hemsida]] visar alltid den senaste utgåvan av Zotero. För att ta reda på vilken version du har installerat,​ välj "Om Zotero"​ under Åtgärder ({{:​cog.png?​nolink|gear icon}}) eller gå till Firefox verktygsmeny,​ välj "​Tillägg"​ och titta efter Zotero i "​Tillägg"​-taben.
 +
 +===Steg 2: Läs i manualen om vanliga frågor och problem===
 +
 +Om det varkar som att något i Zotero inte fungerar korrekt ​ så gå till sidorna [[sv/Known Issues|kända probelm]] och [[sv/​Frequently Asked Questions|Vanliga frågor]]. Du kanske hittar värdefull information på följande sidor:
 +
 +  * [[sv/​zotero_data|Problem med Zoterodata]]
 +  * [[sv/​troubleshooting translator issues|Problem med källfångare]]
 +  * [[sv/word processor plugin troubleshooting|Problem med insticksprogram till ordbehandlare]]
 +  * [[sv/​kb/​file_handling_issues|Problem med filhantering]] (t.ex. PDF:er som öppnas med fel program)
 +  * [[sv/​kb/​changes_not_syncing|Problem med datasynkronisering]]
 +  * [[sv/​kb/​files_not_syncing|Problem med filsynkronisering]]
 +
 +===Steg 3: Sök i resten av manualen===
 +
 +Om du fortfarande inte kan hitta svarat på din fråga, sök igenom resten av Zoteros manual. Du kan använda sökfältet som finns uppe till höger på varje sida.
 +<​HTML>​
 +<form action="/​support/"​ accept-charset="​utf-8"​ class="​search"​ id="​dw__search"><​div class="​no"><​input type="​hidden"​ name="​do"​ value="​Sök"​ /><​input type="​text"​ id="​qsearch__in"​ accesskey="​f"​ name="​id"​ class="​edit"​ title="​[ALT+F]"​ /><​input type="​submit"​ value="​Search"​ class="​button"​ title="​Sök"​ /><​div id="​qsearch__out"​ class="​ajax_qsearch JSpopup"></​div></​div></​form>​
 +</​HTML>​
 +
 +===Steg 4: Sök igenom forumen===
 +
 +Om du inte hittar någon lösning på ditt problem i Zoteros manual så sök igenom Zoteros forum. Försök med olika liknande sökord.
 +<​HTML>​
 +
 +<form id="​SearchComments"​ method="​get"​ action="​http://​forums.zotero.org/​search/">​
 + <​div>​
 + <input type="​hidden"​ name="​PostBackAction"​ value="​Search"​ />
 + <​input type="​hidden"​ name="​Advanced"​ value="​1"​ />
 + <​input type="​hidden"​ name="​Type"​ value="​Comments"​ />
 + </​div>​
 + <​input id="​txtCommentKeywords"​ type="​text"​ name="​Keywords"​ value=""​ class="​SearchInput AdvancedSearchInput"​ />
 +
 +<input type="​submit"​ value="​Search"​ class="​button"​ title="​Sök"​ /><​div id="​qsearch__out"​ class="​ajax_qsearch JSpopup">​ </​form>​ </​div>​
 +</​HTML>​
 +
 +===Steg 5: Skriv ett inlägg på forumet===
 +
 +Om du har sökt igenom manualen och forumen utan att hitta något svar på din fråga, så skriv ett inlägg på [[http://​forums.zotero.org/​categories/​|Zoteros forum]]. Så väl Zoteros utvecklare som erfarna Zoteroanvändare läser och svarar på foruminlägg. Genom att ställa frågor på forumet får du hjälp av andra användares erfarenhet och visar också lösningar för andra som har samma problem som du.
 +
 +
 +
 +**OBS:** Du måste [[/​user/​register/​|registrera ett Zoterokonto]] och [[/​user/​login/​|logga in på Zoteros hemsida]] för att kunna posta inlägg på Zoteros forum.
sv/getting_help.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)