Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sv:frequently_asked_questions [2017/11/12 19:53]
sv:frequently_asked_questions [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
  
 +
 +====== Vanliga frågor - FAQ ======
 +
 +[[sv/​zotero_data | Hur kan jag säkerhetskopiera mitt Zoterobibliotek?​]]
 +
 +[[sv/​kb/​using_multiple_computers | Hur kommer jag åt mitt bibliotek från olika datorer? Kan jag spara mina bibliotek och tillhörande filer på en extern hårddisk?​]]
 +
 +[[sv/​kb/​importing_formatted_bibliographies | Jag har källförteckningar i MS Word-dokument,​ PDF-filer och andra textfiler. Kan jag importera dem till Zotero?]]
 +
 +[[sv/​kb/​browser_compatibility | Varför fungerar Zotero inte på andra webbläsare såsom Internet Explorer och Google Chrome?]]
 +
 +[[sv/​kb/​no_address_bar_icon | Varför dyker inte Zoteroikonen upp i adressfältet när jag laddar en hemsida?]]
 +
 +[[sv/​kb/​edited_volumes_and_book_chapters | Hur lägger jag till en redigerad bok eller redigerat kapitel till min källsamling?​]]
 +
 +[[sv/​zotero_data | Var sparar Zotero min litteraturförteckning och mina anteckningar?​]]
 +
 +[[sv/​archive_the_web | Kan jag spara en sida som inte har någon Zoteroikon i Firefox adressfält?​]]
 +
 +[[Google_docs | Hur använder man Zotero med Google Dokument?]]
 +
 +[[Styles_faq | Jag har en fråga om referensstilar]]
 +
 +----
 +
 +Om din fråga inte finns här, gå [[sv/​getting_help | hit]] för att få hjälp eller titta i [[sv/kb/| frågelistan]].
 +
 +
 +----
 +
 +Sök på wikin:
 +<​HTML>​
 +<form action="/​support/"​ accept-charset="​utf-8"​ class="​search"​ id="​dw__search"><​div class="​no"><​input type="​hidden"​ name="​do"​ value="​search"​ /><​input type="​text"​ id="​qsearch__in"​ accesskey="​f"​ name="​id"​ class="​edit"​ title="​[ALT+F]"​ /><​input type="​submit"​ value="​Sök"​ class="​button"​ title="​Search"​ /><​div id="​qsearch__out"​ class="​ajax_qsearch JSpopup"></​div></​div></​form>​
 +</​HTML>​
 +
 +Sök på Zoteros forum:
 +<​HTML>​
 +
 +<form id="​SearchComments"​ method="​get"​ action="​http://​forums.zotero.org/​search/">​
 + <​div>​
 + <input type="​hidden"​ name="​PostBackAction"​ value="​Search"​ />
 + <​input type="​hidden"​ name="​Advanced"​ value="​1"​ />
 + <​input type="​hidden"​ name="​Type"​ value="​Comments"​ />
 + </​div>​
 + <​input id="​txtCommentKeywords"​ type="​text"​ name="​Keywords"​ value=""​ class="​SearchInput AdvancedSearchInput"​ />
 +
 +<input type="​submit"​ value="​Sök"​ class="​button"​ title="​Sök"​ /><​div id="​qsearch__out"​ class="​ajax_qsearch JSpopup">​ </​form>​ </​div>​
 +</​HTML>​
sv/frequently_asked_questions.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)