Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sv:archive_the_web [2011/11/02 04:50]
lars.e.jonasson [Arkivera en webbsida]
sv:archive_the_web [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
 +
 +
 ======Arkivera webben======= ​ ======Arkivera webben======= ​
 Zotero är ett kraftfullt verktyg för att [[getting_stuff_into_your_library|fånga och hantera bibliografisk information]]. Sidor som inte kan konverteras automatiskt kan arkiveras och få en not. Klicka på skärmdumparna nere för att se hur man gör: Zotero är ett kraftfullt verktyg för att [[getting_stuff_into_your_library|fånga och hantera bibliografisk information]]. Sidor som inte kan konverteras automatiskt kan arkiveras och få en not. Klicka på skärmdumparna nere för att se hur man gör:
Line 7: Line 13:
  ​=====Arkivera en webbsida===== ​  ​=====Arkivera en webbsida===== ​
  
-För att arkivera en webbsida väljer man "Create New Item From Current Page" ​icon ({{page_add.png?​nolink&​nocache}}). Detta kommer att arkivera en kopia av sidan i ditt bibliotek. För att se hur sidan såg ut när du la till den så dubbelkicka på ikonen för ögonblicksbilder:​+För att arkivera en webbsida väljer man "Skapa ny post av aktuell sida" ({{page_add.png?​nolink&​nocache}}). Detta kommer att arkivera en kopia av sidan i ditt bibliotek. För att se hur sidan såg ut när du la till den så dubbelkicka på ikonen för ögonblicksbilder:​
  
 {{annotation/​web_snapshot_356x36.png?​nolink&​nocache}} ​ {{annotation/​web_snapshot_356x36.png?​nolink&​nocache}} ​
sv/archive_the_web.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)