Translations of this page:

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

Arkivera webben

Zotero är ett kraftfullt verktyg för att fånga och hantera bibliografisk information. Sidor som inte kan konverteras automatiskt kan arkiveras och få en not. Klicka på skärmdumparna nere för att se hur man gör:

Arkivera webben Markera och kommentera

Arkivera en webbsida

För att arkivera en webbsida väljer man “Skapa ny post av aktuell sida” (). Detta kommer att arkivera en kopia av sidan i ditt bibliotek. För att se hur sidan såg ut när du la till den så dubbelkicka på ikonen för ögonblicksbilder:

Anteckningsmenyn

Anteckningsmenyn låter dig markera text och placera klisterlappar på arkiverade sidor. För att markera text så klicka på den aktuella ikonen. Välj sedan den text du vill markera. Om du vill avmarkera texten klickar du på den andra ikonen och markerar texten igen.

Anteckningsmenyn låter dig okså lägga till klisterlappar. För att lägga till klisterlappar så klicka på Lägg till not-ikonen. Nu kommer du att se en klisterlapp om du klickar på sidan. Du kan också växla mellan att visa och dölja alla dina anteckningar genom att klicka expandera- och komprimera-ikonerna i verktygsfältet.

Obs: Zoteros klisterlappar fungerar bara på HTML-dokument. Du kan inte använda dem på arkiverade PDF-filer

Klisterlappar

Klisterlappar har också fler funktioner. Du kan dölja dina klisterlappar genom att klicka på minimeringsikonen på övre högra hörnet av lappen. För att ändra storlek på anteckningen så klicka i nedre högra hörnet och dra. Om du vill radera en klisterlapp så klicka på Ta bort Anteckning i det övre vänsterhörnet.

sv/archive_the_web.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)