Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl:quick_start_guide [2009/06/16 12:53]
ahoward created
pl:quick_start_guide [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
 +
 +
 ======Trzy ważne informacje dla polskich użytkowników Zotero====== ======Trzy ważne informacje dla polskich użytkowników Zotero======
  
Line 6: Line 12:
 Jeśli na przykład zachodzi potrzeba użycia rozszerzenia w wersji angielskiej (przygotowujemy bibliografię do publikacji po angielsku) należy przełączyć lokalizację przeglądarki na angielską. Najłatwiej wykonać to za pomocą rozszerzenia [[http://​mozillapl.org/​baza_rozszerzen/​inne/​quick_locale_switcher|Quick Locale Switcher]] lub samodzielnie zmienić ten parametr w ustawieniach przeglądarki. Można to wykonać w następujący sposób: ​ Jeśli na przykład zachodzi potrzeba użycia rozszerzenia w wersji angielskiej (przygotowujemy bibliografię do publikacji po angielsku) należy przełączyć lokalizację przeglądarki na angielską. Najłatwiej wykonać to za pomocą rozszerzenia [[http://​mozillapl.org/​baza_rozszerzen/​inne/​quick_locale_switcher|Quick Locale Switcher]] lub samodzielnie zmienić ten parametr w ustawieniach przeglądarki. Można to wykonać w następujący sposób: ​
  
-• w pasku adresu przeglądarki wpisać about:​config+• w pasku adresu przeglądarki wpisać about:​config,
  
-• znaleźć wiersz general.useragent.locale wpisując tę nazwę w polu filtru+• znaleźć wiersz general.useragent.locale wpisując tę nazwę w polu filtru,
  
-• kliknąć dwukrotnie na nazwie opcji i w wyświetlonym okienku zmienić wartość pl-PL na en-US+• kliknąć dwukrotnie na nazwie opcji i w wyświetlonym okienku zmienić wartość pl-PL na en-US,
  
-• ponownie uruchomić przeglądarkę+• ponownie uruchomić przeglądarkę.
  
-===Polskie litery=== 
-Automatyczne Zotero ma ustawione skróty klawiaturowe,​ które wchodzą w konflikt z kombinacją klawiszy przy pisaniu polskich liter (Alt + litera). Uniemożliwia to wpisywanie polskich słów! Należy zatem zmienić litery (Z, L, N, O, A, C) w zakładce „Skróty klawiaturowe” w ustawieniach ​ Zotero ​ na inne, neutralne (np.: W, R, D, Y, I, P). 
-  
 W analogiczny sposób należy powrócić do polskiej lokalizacji. W analogiczny sposób należy powrócić do polskiej lokalizacji.
  
Line 28: Line 31:
 Można wyłączyć tę opcję w następujący sposób: ​ Można wyłączyć tę opcję w następujący sposób: ​
  
-• w pasku adresu przeglądarki wpisać about:​config+• w pasku adresu przeglądarki wpisać about:​config,
  
-• znaleźć wiersz extensions.zotero.capitalizeTitles wpisując tę nazwę w polu filtru+• znaleźć wiersz extensions.zotero.capitalizeTitles wpisując tę nazwę w polu filtru,
  
-• zmienić wartość z true na false klikając dwukrotnie na wyświetlonej nazwie opcji+• zmienić wartość z true na false klikając dwukrotnie na wyświetlonej nazwie opcji,
  
-• ponownie uruchomić przeglądarkę+• ponownie uruchomić przeglądarkę.
  
 ===Polskie litery=== ===Polskie litery===
-Automatyczne Zotero ma ustawione skróty klawiaturowe,​ które wchodzą w konflikt z kombinacją klawiszy przy pisaniu polskich liter (Alt + litera). Uniemożliwia to wpisywanie polskich słów! Należy zatem zmienić ​litery ​(Z, L, N, O, A, C) w zakładce „Skróty klawiaturowe” w ustawieniach ​ Zotero ​ na inne, neutralne (np.: W, R, D, Y, I, P).+Automatyczne Zotero ma ustawione skróty klawiaturowe,​ które wchodzą w konflikt z polską klawiaturą programisty,​ tj. kombinacją klawiszy przy pisaniu polskich liter (Alt + litera). Uniemożliwia to wpisywanie polskich słów! Należy zatem zmienić ​przypisania liter (Z, L, N, O, A, C) do skrótów ​w zakładce „Skróty klawiaturowe” w ustawieniach Zotero na inne, neutralne (np.: W, R, D, Y, I, P).
  
 {{quick_start/​polish/​3p.png}} {{quick_start/​polish/​3p.png}}
Line 48: Line 51:
 ======Start z Zotero====== ======Start z Zotero======
  
-Najlepszym sposobem na rozpoczęcie pracy z Zotero jest obejrzenie [[zotero tour screencast|internetowej wycieczki]] i [[http://​www.zotero.org/​documentation/​screencasts/​intro|demo]]. W celu znalezienia większej ilości filmów instruktażowych zajrzyj na stronę [[screencast_tutorials|screencast tutorials]](znajdują się tam samouczki w języku angielskim)+Najlepszym sposobem na rozpoczęcie pracy z Zotero jest obejrzenie [[zotero tour screencast|internetowej wycieczki]] i [[http://​www.zotero.org/​documentation/​screencasts/​intro|demo]]. W celu znalezienia większej ilości filmów instruktażowych zajrzyj na stronę [[screencast_tutorials|screencast tutorials]] (znajdują się tam samouczki w języku angielskim). ​
  
 ====== Okno Zotero ====== ====== Okno Zotero ======
  
-Zotero działa w ramach przeglądarki Firefox, która musi być otwarta, abyś miał dostęp do swojej ​naukowej ​kolekcji. Nie musisz jednak być online, aby korzystać z Zotero. Funkcje takiejak notatki, wyszukiwanie czy organizowanie działają równie dobrze w trybie offline, choćoczywiście,​ nie będziesz wówczas w stanie przeglądać części internetowych pozycji z twojej kolekcji ani gromadzić nowych internetowych materiałów.+Zotero działa w ramach przeglądarki Firefox, która musi być otwarta, abyś miał dostęp do swojej kolekcji ​bibliografii. Nie musisz jednak być online, aby korzystać z Zotero. Funkcje takie jak notatki, wyszukiwanie czy organizowanie działają równie dobrze w trybie offline, choć oczywiście,​ nie będziesz wówczas w stanie przeglądać części internetowych pozycji z twojej kolekcji ani gromadzić nowych internetowych materiałów.
  
 W oknie Zotero znajdziesz całą swoją kolekcję: dane bibliograficzne,​ pliki i dokumenty, notatki oraz inne pozycje, takie jak obrazy czy zrzuty ekranu stron internetowych. W oknie Zotero znajdziesz całą swoją kolekcję: dane bibliograficzne,​ pliki i dokumenty, notatki oraz inne pozycje, takie jak obrazy czy zrzuty ekranu stron internetowych.
-Aby otworzyć okno Zotero, kliknij ikonę w prawym dolnym rogu przeglądarki+Aby otworzyć okno Zotero, kliknij ikonę w prawym dolnym rogu przeglądarki.
  
 {{quick_start/​open_zotero_470x490.png?​nocache300x300}} {{quick_start/​zoteropane_800x635.png?​nocache375x300}} {{quick_start/​open_zotero_470x490.png?​nocache300x300}} {{quick_start/​zoteropane_800x635.png?​nocache375x300}}
Line 68: Line 71:
 ======Gdy Zotero rozpoznaje pozycje ze stron internetowych====== ======Gdy Zotero rozpoznaje pozycje ze stron internetowych======
  
-Prawdopodobnie najważniejszą właściwością Zotero jest umiejętność rozpoznawania przez program pozycji bibliograficznych (takich jak książki czy artykuły z czasopism), które oglądasz na stronach internetowych. Na przykład, kiedy przeglądasz dane ksiązki w internetowym katalogu bibliotecznym,​ w pasku adresu w przeglądarce pojawia się ikona książki. Szukaj jej na górze okna przeglądarki,​ tamgdzie pojawia się adres oglądanej strony internetowej:​+Prawdopodobnie najważniejszą właściwością Zotero jest umiejętność rozpoznawania przez program pozycji bibliograficznych (takich jak książki czy artykuły z czasopism), które oglądasz na stronach internetowych. Na przykład, kiedy przeglądasz dane ksiązki w internetowym katalogu bibliotecznym,​ w pasku adresu w przeglądarce pojawia się ikona książki. Szukaj jej na górze okna przeglądarki,​ tam gdzie pojawia się adres oglądanej strony internetowej:​
  
 {{location_bar_3.gif?​nolinknocache}} {{location_bar_3.gif?​nolinknocache}}
Line 80: Line 83:
 {{quick_start/​polish/​5pmultiitems.png?​nolink&​nocache}} {{quick_start/​polish/​5pmultiitems.png?​nolink&​nocache}}
  
-ZoZotero ​rozpoznaje informacje poprzez „translatory stron”. Translatory Zotero powinny współpracować z większością katalogów bibliotecznych,​ częścią popularnych stron, takich jak Amazon, czy New York Times i wieloma bazami (JSTOR itp.). Wystarczy poszukać pojawiających się w pasku adresu ikon (aby znaleźć więcej informacji i stron do wypróbowania zajrzyj na listę kompatybilnych stron ([[/​translators/​|Compatible Sites list]].) Z czasem zespół Zotero będzie wzbogacał listę. Nie musisz jednak wracać tutaj w poszukiwaniu owych dodatkowych traslatorów,​ będą one co jakiś czas automatycznie dodawane do twojej instalacji Zotero.+Zotero ​rozpoznaje informacje poprzez „translatory stron”. Translatory Zotero powinny współpracować z większością katalogów bibliotecznych,​ częścią popularnych stron, takich jak Amazon, czy New York Times i wieloma bazami (JSTOR itp.). Wystarczy poszukać pojawiających się w pasku adresu ikon (aby znaleźć więcej informacji i stron do wypróbowania zajrzyj na listę kompatybilnych stron ([[/​translators/​|Compatible Sites list]].) Z czasem zespół Zotero będzie wzbogacał listę. Nie musisz jednak wracać tutaj w poszukiwaniu owych dodatkowych traslatorów,​ będą one co jakiś czas automatycznie dodawane do twojej instalacji Zotero.
  
  
Line 92: Line 95:
  
  
-===== Lewa Kolumna ​=====+===== Lewa kolumna ​=====
  
 {{quick_start/​polish/​7pleft.png?​nolink&​nocache|left column}} {{quick_start/​polish/​7pleft.png?​nolink&​nocache|left column}}
Line 111: Line 114:
  
  
-===== Środkova Kolumna ​=====+===== Środkowa kolumna ​=====
  
 {{quick_start/​polish/​8pmiddle.png?​nolink&​nocache}} {{quick_start/​polish/​8pmiddle.png?​nolink&​nocache}}
Line 150: Line 153:
  
  
-===== Prawa Kolumna ​=====+===== Prawa kolumna ​=====
  
 {{quick_start/​polish/​9pright.png?​nolink&​nocache}} {{quick_start/​polish/​9pright.png?​nolink&​nocache}}
Line 166: Line 169:
 {{quick_start/​polish/​13p.png?​nolink&​nocache}} notatki, które stworzyłeś na temat danej pozycji (są one automatycznie zapisywane w trakcie ich tworzenia) ​ {{quick_start/​polish/​13p.png?​nolink&​nocache}} notatki, które stworzyłeś na temat danej pozycji (są one automatycznie zapisywane w trakcie ich tworzenia) ​
  
-{{quick_start/​polish/​14p.png?​nolink&​nocache}} pliki, PDF-y, obrazy, linki oraz zrzuty ekranu stron internetowych załączone do danej pozycji ​+{{quick_start/​polish/​14p.png?​nolink&​nocache}} pliki, ​dokumenty ​PDF, obrazy, linki oraz zrzuty ekranu stron internetowych załączone do danej pozycji ​
  
 {{quick_start/​polish/​15p.png?​nolink&​nocache}} etykiety, które przyporządkowałeś danej pozycji; Zotero może także automatycznie przechwycić hasła przedmiotowe przyporządkowane książkom (zgodnie z klasyfikacją Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych) i słowa kluczowe artykułów ​ {{quick_start/​polish/​15p.png?​nolink&​nocache}} etykiety, które przyporządkowałeś danej pozycji; Zotero może także automatycznie przechwycić hasła przedmiotowe przyporządkowane książkom (zgodnie z klasyfikacją Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych) i słowa kluczowe artykułów ​
Line 177: Line 180:
 ====== Notowanie ====== ====== Notowanie ======
  
-Większości użytkowników nie wystarcza czytanie i gromadzenie źródeł, chcieliby także móc tworzyć notatki na ich temat. Wszyscy robimy drobne gryzmoły na marginesach książek, ​post-itach ​i w notatnikach (prawdziwych i wirtualnych). Zotero ułatwia przechowywanie wszystkich tych adnotacji, dopisków i notatek w jednym miejscu, pozwalającym na ich przeszukiwanie. Kliknij na poniższy zrzut ekranu, aby obejrzeć filmik instruktażowy na temat notatek lub czytaj dalej. ​+Większości użytkowników nie wystarcza czytanie i gromadzenie źródeł, chcieliby także móc tworzyć notatki na ich temat. Wszyscy robimy drobne gryzmoły na marginesach książek, ​fiszkach ​i w notatnikach (prawdziwych i wirtualnych). Zotero ułatwia przechowywanie wszystkich tych adnotacji, dopisków i notatek w jednym miejscu, pozwalającym na ich przeszukiwanie. Kliknij na poniższy zrzut ekranu, aby obejrzeć filmik instruktażowy na temat notatek lub czytaj dalej. ​
  
 [[Notes Screencast|{{notes_200x145.gif?​nocache}}]] [[Notes Screencast|{{notes_200x145.gif?​nocache}}]]
Line 199: Line 202:
 ^   ​Tags ​ ^  Tag Selector Box  ^    ​ ^   ​Tags ​ ^  Tag Selector Box  ^    ​
  
-Aby dodać etykietę do dowolnej pozycji wystarczy wybrać zakładkę “Etykiety” ​  ​w prawej kolumnie i kliknąć przycisk „Dodaj” ​ , a następnie wpisać swoją etykietę. Kiedy dodasz etykietę, pojawi się ona także w selektorze etykiet w lewej kolumnie.+Aby dodać etykietę do dowolnej pozycji wystarczy wybrać zakładkę “Etykiety” w prawej kolumnie i kliknąć przycisk „Dodaj”,​ a następnie wpisać swoją etykietę. Kiedy dodasz etykietę, pojawi się ona także w selektorze etykiet w lewej kolumnie.
  
-Selektor etykiet, umieszczony w lewym dolnym rogu panelu Zotero, umożliwia skorzystanie z dodatkowego poziomu zarządzania informacjami,​ komplementarnego w stosunku do systemów związanych z tworzeniem kolekcji i wyszukiwaniem. Selektor pojawia się na ekranie lub znika z niego po kliknięciu przycisku „wyświetl/​ukryj selektor etykiet” ({{tagselector.gif?​nolink&​nocache}} )Selektor aktualizuje spis etykiet, na podstawie słów, które przyporządkowujesz poszczególnym pozycjom swojej biblioteki. Poprzez kliknięcie na dowolną z etykiet, możesz przefiltrować pozycje ze swojej biblioteki, kolekcji i zapisanych wyszukiwań przy użyciu wybranej przez ciebie liczby etykiet+Selektor etykiet, umieszczony w lewym dolnym rogu panelu Zotero, umożliwia skorzystanie z dodatkowego poziomu zarządzania informacjami,​ komplementarnego w stosunku do systemów związanych z tworzeniem kolekcji i wyszukiwaniem. Selektor pojawia się na ekranie lub znika z niego po kliknięciu przycisku „wyświetl/​ukryj selektor etykiet” ({{tagselector.gif?​nolink&​nocache}})Selektor aktualizuje spis etykiet, na podstawie słów, które przyporządkowujesz poszczególnym pozycjom swojej biblioteki. Poprzez kliknięcie na dowolną z etykiet, możesz przefiltrować pozycje ze swojej biblioteki, kolekcji i zapisanych wyszukiwań przy użyciu wybranej przez ciebie liczby etykiet.
  
 Selektor etykiet domyślnie pokazuje wszystkie etykiety przyporządkowane pozycjom z bieżącego folderu. Po kliknięciu na daną etykietę, środkowa kolumna zaktualizuje się, pokazując jedynie te pozycje, które zostały oznaczone wybraną etykietą. Możesz wybrać kilka etykiet, aby zawęzić wyszukiwanie w środkowej kolumnie, lub klikając ponownie na etykietę anulować jej wybór. ​ Selektor etykiet domyślnie pokazuje wszystkie etykiety przyporządkowane pozycjom z bieżącego folderu. Po kliknięciu na daną etykietę, środkowa kolumna zaktualizuje się, pokazując jedynie te pozycje, które zostały oznaczone wybraną etykietą. Możesz wybrać kilka etykiet, aby zawęzić wyszukiwanie w środkowej kolumnie, lub klikając ponownie na etykietę anulować jej wybór. ​
Line 232: Line 235:
  
 ======Zarchiwizuj strony www ======= ======Zarchiwizuj strony www =======
 +Uwaga: funkcja dodawania adnotacji do stron internetowych nie jest już obsługiwana przez Zotero.
  
 Jak widać, Zotero jest potężnym narzędziem do zbierania i zarządzania danymi bibliograficznymi. Ale to jeszcze nie wszystko! Zotero jest również świetnym narzędziem do archiwizowania i opisywania stron internetowych (filmik w języku angielskim). ​ Jak widać, Zotero jest potężnym narzędziem do zbierania i zarządzania danymi bibliograficznymi. Ale to jeszcze nie wszystko! Zotero jest również świetnym narzędziem do archiwizowania i opisywania stron internetowych (filmik w języku angielskim). ​
Line 254: Line 258:
  
  
-======Going Further======+======Dowiedz się wiecej======
  
 Więcej o Zotero dowiesz się z: [[start|documentation page]] lub [[Screencast Tutorials|screencast tutorials]]. ​ Więcej o Zotero dowiesz się z: [[start|documentation page]] lub [[Screencast Tutorials|screencast tutorials]]. ​
pl/quick_start_guide.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)