Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl:pomoc [2010/02/15 15:01]
novacellus created
pl:pomoc [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
 +
 +
 ===Potrzebujesz pomocy?=== ===Potrzebujesz pomocy?===
  
Line 9: Line 15:
 Najnowszą wersję Zotero znajdziesz na [[/|stronie głównej Zotero]]. Najnowszą wersję Zotero znajdziesz na [[/|stronie głównej Zotero]].
  
-Możesz sprawdzić, jaką wersję Zotero posiadasz, wybierając Zotero-informacje z menu Funkcje ({{cog.png?​nolink|gear icon}}) na pasku Zotero lub wybierając Dodatki z menu Narzędzia Firefoxa i wyszukując Zotero na karcie Rozszerzenia.+Możesz sprawdzić, jaką wersję Zotero posiadasz, wybierając Zotero-informacje z menu Funkcje ({{cog.png?​nolink|ikona trybu}}) na pasku Zotero lub wybierając Dodatki z menu Narzędzia Firefoxa i wyszukując Zotero na karcie Rozszerzenia.
  
 Jeśli nie posiadasz najnowszej wersji Zotero, powinieneś dokonać aktualizacji,​ klikając przycisk Download na stronie głównej, gdyż Twój problem mógł już w niej zostać rozwiązany. Jeśli nie posiadasz najnowszej wersji Zotero, powinieneś dokonać aktualizacji,​ klikając przycisk Download na stronie głównej, gdyż Twój problem mógł już w niej zostać rozwiązany.
Line 32: Line 38:
 </​HTML>​ </​HTML>​
  
-===Krok ​czwart: Przeszukaj fora===+===Krok ​czwarty: Przeszukaj fora===
  
 Jeśli przeszukanie dokumentacji nie pomoże, przeszukaj fora Zotero. Wypróbuj przeszukiwania kilku powiązanych słów kluczowych. Jeśli przeszukanie dokumentacji nie pomoże, przeszukaj fora Zotero. Wypróbuj przeszukiwania kilku powiązanych słów kluczowych.
Line 50: Line 56:
  
 ===Krok piąty: Zamieść post na forum=== ===Krok piąty: Zamieść post na forum===
-Jeśli przeszukałeś dokumentację i fora, a mimo to nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, kolejnym krokiem jest zamieszczenie postu na [[http://​forums.zotero.org/​categories/​|forach Zotero]]. Deweloperzy Zotero, ale także zaawansowani członkowie społeczności Zotero czytają i odpowiadają na posty opublikowane na forum. Zadając pytania na forach, możesz skorzystać z doświadczenia społeczności Zotero oraz udostępnić rozwiązania użytkownikom,​ którzy mają podobne pytania co Ty. Jeśli zgłaszasz bug, postępuj zgodnie z [[reporting ​bugs|procedurą zgłaszania bugów]].+Jeśli przeszukałeś dokumentację i fora, a mimo to nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, kolejnym krokiem jest zamieszczenie postu na [[http://​forums.zotero.org/​categories/​|forach Zotero]]. Deweloperzy Zotero, ale także zaawansowani członkowie społeczności Zotero czytają i odpowiadają na posty opublikowane na forum. Zadając pytania na forach, możesz skorzystać z doświadczenia społeczności Zotero oraz udostępnić rozwiązania użytkownikom,​ którzy mają podobne pytania co Ty. Jeśli zgłaszasz bug, postępuj zgodnie z [[reporting ​problems|procedurą zgłaszania bugów]].
pl/pomoc.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)