Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:instalacja [2010/02/14 18:40]
novacellus
pl:instalacja [2016/06/10 04:13]
michau [Rozwiązywanie problemów z instalacją]
Line 19: Line 19:
 Jeśli problemy z instalacją powracają, możesz wypróbować alternatywne sposoby instalacji Zotero: Jeśli problemy z instalacją powracają, możesz wypróbować alternatywne sposoby instalacji Zotero:
  
-  - Pobierz Zotero ze [[/|strony głównej Zotero]] klikając przycisk pobierania prawym klawiszem myszy (na komputerach PC) or control-clicking the "​Download"​ button ​(on a Mac). Wybierz zapis pliku i zachowaj plik rozszerzenia Zotero (jego nazwa kończy się na "​.xpi"​---uważaj,​ by przypadkowo nie zapisać obrazka przycisku pobierania) na Pulpicie. Wreszcie, przeciągnij plik do otwartego okna Firefoxa, aby rozpocząć instalację.+  - Pobierz Zotero ze [[/|strony głównej Zotero]] klikając przycisk pobierania prawym klawiszem myszy (na komputerach PC) albo też poprzez CTRL + kliknięcie ​(na komputerach ​Mac). Wybierz zapis pliku i zachowaj plik rozszerzenia Zotero (jego nazwa kończy się na "​.xpi"​ --- uważaj, by przypadkowo nie zapisać obrazka przycisku pobierania) na Pulpicie. Wreszcie, przeciągnij plik do otwartego okna Firefoxa, aby rozpocząć instalację.
   - Mniej polecana alternatywa (tylko dla Zotero 1.0.x): spróbuj zainstalować Zotero ze [[https://​addons.mozilla.org/​firefox/​3504/​|strony Dodatków do Firefoxa]], nie zaś z www.zotero.org. Wadą instalacji Zotero ze strony Dodatków do Firefoxa, jest to, że będziesz otrzymywał powiadomienia o nowych wersjach Zotero znacznie później niż użytkownicy instalujący Zotero poprzez www.zotero.org. (Każde nowe wydanie Zotero musi przejść ocenę przez Mozilla, zatem może upłynąć nieco czasu, nim aktualizacje pojawią się na ich stronie.   - Mniej polecana alternatywa (tylko dla Zotero 1.0.x): spróbuj zainstalować Zotero ze [[https://​addons.mozilla.org/​firefox/​3504/​|strony Dodatków do Firefoxa]], nie zaś z www.zotero.org. Wadą instalacji Zotero ze strony Dodatków do Firefoxa, jest to, że będziesz otrzymywał powiadomienia o nowych wersjach Zotero znacznie później niż użytkownicy instalujący Zotero poprzez www.zotero.org. (Każde nowe wydanie Zotero musi przejść ocenę przez Mozilla, zatem może upłynąć nieco czasu, nim aktualizacje pojawią się na ich stronie.
pl/instalacja.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)