Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:instalacja [2010/02/14 18:39]
novacellus
pl:instalacja [2016/06/10 04:13]
michau [Rozwiązywanie problemów z instalacją]
Line 3: Line 3:
 Zotero jest rozszerzeniem Firefoxa i jego instalacja przebiega w ten sam sposób co dodatków: odwiedź [[/|stronę główną Zotero]] w Firefoxie i kliknij czerwony przycisk pobierania tej wersji Zotero, którą chcesz zainstalować. Następnie w oknie "​Instalacja oprogramowania"​ kliknij przycisk "​Zainstaluj"​ (przycisk może przez kilka sekund pozostawać nieaktywny, dopóki Firefox nie pobierze Zotero). Gdy instalacja dobiegnie końca, uruchom Firefox ponownie. W prawym dolnym rogu na pasku stanu okna przeglądarki powinieneś teraz dostrzec logo "​Zotero"​. Zotero jest rozszerzeniem Firefoxa i jego instalacja przebiega w ten sam sposób co dodatków: odwiedź [[/|stronę główną Zotero]] w Firefoxie i kliknij czerwony przycisk pobierania tej wersji Zotero, którą chcesz zainstalować. Następnie w oknie "​Instalacja oprogramowania"​ kliknij przycisk "​Zainstaluj"​ (przycisk może przez kilka sekund pozostawać nieaktywny, dopóki Firefox nie pobierze Zotero). Gdy instalacja dobiegnie końca, uruchom Firefox ponownie. W prawym dolnym rogu na pasku stanu okna przeglądarki powinieneś teraz dostrzec logo "​Zotero"​.
  
-===== Upgrade do wyższej wersji ​=====+===== Aktualizacja i upgrade ​=====
  
 Domyślnie Firefox automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji zainstalowanych dodatków (w tym Zotero). Użytkownicy mogą aktualizować dodatki samodzielnie w oknie "​Dodatki",​ do którego dostęp można uzyskać poprzez menu Narzędzia, a następnie kliknięcie przycisku "​Znajdź aktualizacje"​ na pasku Rozszerzeń. Zwróć uwagę, że użytkownicy Zotero w wersji 1.0.x nie mogą automatycznie upgrade'​ować go do wersji 2.0. Więcej informacji na temat upgrade'​u z wersji 1.0.x do wersji 2.0 można znaleźć na stronie [[/​support/​2.0#​upgrading_from_zotero_1.0.x|Zotero 2.0]]. Domyślnie Firefox automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji zainstalowanych dodatków (w tym Zotero). Użytkownicy mogą aktualizować dodatki samodzielnie w oknie "​Dodatki",​ do którego dostęp można uzyskać poprzez menu Narzędzia, a następnie kliknięcie przycisku "​Znajdź aktualizacje"​ na pasku Rozszerzeń. Zwróć uwagę, że użytkownicy Zotero w wersji 1.0.x nie mogą automatycznie upgrade'​ować go do wersji 2.0. Więcej informacji na temat upgrade'​u z wersji 1.0.x do wersji 2.0 można znaleźć na stronie [[/​support/​2.0#​upgrading_from_zotero_1.0.x|Zotero 2.0]].
Line 19: Line 19:
 Jeśli problemy z instalacją powracają, możesz wypróbować alternatywne sposoby instalacji Zotero: Jeśli problemy z instalacją powracają, możesz wypróbować alternatywne sposoby instalacji Zotero:
  
-  - Pobierz Zotero ze [[/|strony głównej Zotero]] klikając przycisk pobierania prawym klawiszem myszy (na komputerach PC) or control-clicking the "​Download"​ button ​(on a Mac). Wybierz zapis pliku i zachowaj plik rozszerzenia Zotero (jego nazwa kończy się na "​.xpi"​---uważaj,​ by przypadkowo nie zapisać obrazka przycisku pobierania) na Pulpicie. Wreszcie, przeciągnij plik do otwartego okna Firefoxa, aby rozpocząć instalację.+  - Pobierz Zotero ze [[/|strony głównej Zotero]] klikając przycisk pobierania prawym klawiszem myszy (na komputerach PC) albo też poprzez CTRL + kliknięcie ​(na komputerach ​Mac). Wybierz zapis pliku i zachowaj plik rozszerzenia Zotero (jego nazwa kończy się na "​.xpi"​ --- uważaj, by przypadkowo nie zapisać obrazka przycisku pobierania) na Pulpicie. Wreszcie, przeciągnij plik do otwartego okna Firefoxa, aby rozpocząć instalację.
   - Mniej polecana alternatywa (tylko dla Zotero 1.0.x): spróbuj zainstalować Zotero ze [[https://​addons.mozilla.org/​firefox/​3504/​|strony Dodatków do Firefoxa]], nie zaś z www.zotero.org. Wadą instalacji Zotero ze strony Dodatków do Firefoxa, jest to, że będziesz otrzymywał powiadomienia o nowych wersjach Zotero znacznie później niż użytkownicy instalujący Zotero poprzez www.zotero.org. (Każde nowe wydanie Zotero musi przejść ocenę przez Mozilla, zatem może upłynąć nieco czasu, nim aktualizacje pojawią się na ich stronie.   - Mniej polecana alternatywa (tylko dla Zotero 1.0.x): spróbuj zainstalować Zotero ze [[https://​addons.mozilla.org/​firefox/​3504/​|strony Dodatków do Firefoxa]], nie zaś z www.zotero.org. Wadą instalacji Zotero ze strony Dodatków do Firefoxa, jest to, że będziesz otrzymywał powiadomienia o nowych wersjach Zotero znacznie później niż użytkownicy instalujący Zotero poprzez www.zotero.org. (Każde nowe wydanie Zotero musi przejść ocenę przez Mozilla, zatem może upłynąć nieco czasu, nim aktualizacje pojawią się na ich stronie.
pl/instalacja.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)