We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

Typowa instalacja

Zotero jest rozszerzeniem Firefoxa i jego instalacja przebiega w ten sam sposób co dodatków: odwiedź stronę główną Zotero w Firefoxie i kliknij czerwony przycisk pobierania tej wersji Zotero, którą chcesz zainstalować. Następnie w oknie “Instalacja oprogramowania” kliknij przycisk “Zainstaluj” (przycisk może przez kilka sekund pozostawać nieaktywny, dopóki Firefox nie pobierze Zotero). Gdy instalacja dobiegnie końca, uruchom Firefox ponownie. W prawym dolnym rogu na pasku stanu okna przeglądarki powinieneś teraz dostrzec logo “Zotero”.

Aktualizacja i upgrade

Domyślnie Firefox automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji zainstalowanych dodatków (w tym Zotero). Użytkownicy mogą aktualizować dodatki samodzielnie w oknie “Dodatki”, do którego dostęp można uzyskać poprzez menu Narzędzia, a następnie kliknięcie przycisku “Znajdź aktualizacje” na pasku Rozszerzeń. Zwróć uwagę, że użytkownicy Zotero w wersji 1.0.x nie mogą automatycznie upgrade'ować go do wersji 2.0. Więcej informacji na temat upgrade'u z wersji 1.0.x do wersji 2.0 można znaleźć na stronie Zotero 2.0.

Rozwiązywanie problemów z instalacją

Podczas instalacji możesz spotkać się z następującymi problemami:

  • Jeśli próbujesz zainstalować Zotero na swoim komputerze po raz pierwszy, możesz spotkać się z komunikatem pojawiającym się na wąskim żółtym pasku u góry strony internetowej: “Firefox nie pozwolił tej stronie (www.zotero.org) zapytać cię o instalację oprogramowania na twoim komputerze”. Jeśli spotkasz się z tym komunikatem, kliknij przycisk “Zezwól”, a następnie w wyskakującym oknie - “Zainstaluj”.
  • Po zakończeniu instalacji w Firefoxie nie pojawia się logo Zotero. Rozwiązanie tego problemu możesz znaleźć tutaj.
  • Niekiedy pojawić się może komunikat błędu. Najczęstszym komunikatem jest “błąd -228”, który nie pozwala pobrać Zotero. Istnieje wiele przyczyn, które wywołać mogą pojawienie się tego komunikatu: od działającego na twoim komputerze oprogramowania antywirusowego itp. aż po problemy bardziej złożone.

Jeśli problemy z instalacją powracają, możesz wypróbować alternatywne sposoby instalacji Zotero:

  1. Pobierz Zotero ze strony głównej Zotero klikając przycisk pobierania prawym klawiszem myszy (na komputerach PC) albo też poprzez CTRL + kliknięcie (na komputerach Mac). Wybierz zapis pliku i zachowaj plik rozszerzenia Zotero (jego nazwa kończy się na “.xpi” — uważaj, by przypadkowo nie zapisać obrazka przycisku pobierania) na Pulpicie. Wreszcie, przeciągnij plik do otwartego okna Firefoxa, aby rozpocząć instalację.
  2. Mniej polecana alternatywa (tylko dla Zotero 1.0.x): spróbuj zainstalować Zotero ze strony Dodatków do Firefoxa, nie zaś z www.zotero.org. Wadą instalacji Zotero ze strony Dodatków do Firefoxa, jest to, że będziesz otrzymywał powiadomienia o nowych wersjach Zotero znacznie później niż użytkownicy instalujący Zotero poprzez www.zotero.org. (Każde nowe wydanie Zotero musi przejść ocenę przez Mozilla, zatem może upłynąć nieco czasu, nim aktualizacje pojawią się na ich stronie.
pl/instalacja.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)