Translations of this page:

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

به‌ترتیب کردن

می‌توان اقلام موجود در ستون میانی را با توجه به ویژگی‌های مختلف آن‌ها مانند عنوان، پدیدآورندگان یا تاریخ افزوده شدن به کتابخانه به‌ترتیب کرد. برای آشنایی کلی لطفاً راهنمای تصویری به‌ترتیب کردن را ببینید.

برای تغییر شیوۀ به‌ترتیب کردن اقلام، بر روی یکی از سرعنوان‌های بالای ستون میانی کلیک کنید. مثلاً اگر بر روی “عنوان” کلیک کنید، همۀ اقلام بر اساس عنوان و به ترتیب الفبایی چیده خواهند شد. کلیک چند باره بر روی سرعنوان، اقلام را به صورت الفبایی از انتها به ابتدا یا برعکس مرتب می‌کند (یک علامت فلش به سمت بالا یا پایین در کنار سرعنوان ترتیب مرتب کردن را نشان می‌دهد).

با کلیک بر روی نشانک به‌ترتیب کردن () که سمت راست سرعنوان‌ها قرار دارد یک منو ظاهر می‌شود که در آن می‌توانید تعیین کنید که چه ویژگی‌هایی در ستون میانی نشان داده شوند و چه ویژگی‌هایی نشان داده نشوند.

به طور پیش‌فرض ویژگی‌هایی که در ستون میانی نشان داده می‌شوند از چپ به راست مرتب شده‌اند. شما می‌توانید با کشیدن و رها کردن آن‌ها در مکان دلخواه، آن‌ها را به دلخواه مرتب کنید. برای برگرداندن ترتیب به شکل پیش‌فرض ابتدا بر روی نشانک “به‌ترتیب کردن” کلیک کرده سپس از منوی ظاهر شده گزینۀ
“Restore Column Order”
را کلیک کنید.

fa/sorting.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)