Translations of this page:

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

ما برای آنکه بتوانیم کار با زوترو را برای شما هرچه راحتتر کنیم تعدادی فایل آموزشی تصویری در رابطه با امکانات اصلی زوترو آماده کرده‌ایم. برای دیدن هر کدام از آموزش‌ها بر روی تصویر مربوط به آن کلیک کنید.

شروع کار با زوترو

تور زوترو آشنایی با کتاب شناسی وارد کردن اطلاعات داخل زوترو
intro_screencast_thumbnail.jpg

یافتن چیزها

بخش یکم: مرتب کردن بخش دوم: جستجوی ساده بخش سوم: جستجوی پیشرفته

مدیریت کتابخانه شما

بخش یکم: داده‌های جمع‌آوری شده بخش دوم: برچسب‌ها بخش سوم: جعبۀ انتخاب برچسب

سایر ویژگی‌ها

پررنگ کردن و حاشیه نویسی ایجاد بخش‌ها به صورت دستی ایجاد بخش‌ها از طریق صفحه‌های وب
یادداشت‌ها تاریخچۀ زمانی PDF بازیابی ابرداده‌های

زوترو و سایر ابزارها

زوترو و مایکروسافت ورد زوترو و محصولات گوگل
fa/screencast_tutorials.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)