Translations of this page:

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

پراکسی‌ها

بسیاری از موسسات هنگامی که خارج از آن موسسه هستید برای استفاده از منابع الکترونیکی شما را ملزم به ورود به یک سیستم پروکسی می کنند. زوترو می تواند این کار را برای شما راحتتر انجام دهد. هنگامی که زوترو تشخیص می دهد که شما برای دسترسی از یک وبگاه مشخص از پروکسی استفاده می کنید از شما می پرسد آیا مایلید پروکسی را برای استفاده های آینده ذخیره کند یا خیر. در صورت موافقت، زوترو در آینده به صورت خودکار از پروکسی برای اتصال به URL مورد نظر استفاذه خواهد کرد. در صورتی که وارد سیستم پروکسی نشده باشید باید ابتدا وارد سیستم پروکسی شوید. سپس می توانید به طور عادی از پایگاه داده آن وبگاه استفاده کنید.

تنظیمات پروکسی

کاربران زوترو می توانند حتی بدون نگاه کردن به برگه تنظیمات پروکسی از همه امکانات پروکسی استفاده کنند. به طور پیشفرض زوترو در مواجهه با پروکسی های جدید از شما می پرسد آیا می خواهید آنها را ذخیره کنید یا خیر و در مراجعه های بعدی شما را به طور خودکار وارد وبگاه مورد نظر می کند.

تنظیمات پروکسی به شما امکان می دهد تا بتوانید موارد زیر را به دلخواه تنظیم کنید:

فعال کردن proxy re-direction

این گزینه به طور پیشفرض انتخاب شده است. غیر فعال کردن این گزینه باعث غیر فعال شدن ویژگی proxy re-direction می شود. می توانید این ویژگی را موقتاً بردارید. تنظیمات پروکسی شما دست نخورده باقی خواهد ماند. اگر دیگر به پروکسیهایی که قبلاً در زوترو ذخیره شده دسترسی ندارید از این گزینه استفاده نکنید. در این وضعیت آن پروکسیها را از جعبه “Configured Proxies” انتخاب کرده و با فشردن دکمه (-) زیر آن، آنها را پاک کنید.

Automatically remember proxied resources

این گزینه به طور پیشفرض انتخاب شده است. غیر فعال کردن این گزینه باعث می شود تا زوترو دیگر در مورد پروکسیهایی که می یابد از شما سوال نکند.

Disable proxy redirection when domain name contains...

این گزینه به طور پیشفرض انتخاب نشده است. معمولا هنگامی که از داخل موسسه به اینترنت دسترسی دارید نیازی به استفاده از پروکسی ندارید. این گزینه هنگامی که دامنۀ فراهم آورندۀ اینترنت شما شامل رشتۀ متنی مشخص شده باشد به طور خودکار

proxy re-direction

را غیر فعال می‌کند. در ایالات متحده رشتۀ متنی پیشفرض

”.edu”

معمولاً کار می کند. در کشورهای دیگر باید متناسب با نام دامنۀ موسسه آموزشی/پژوهشی خود این رشته را تغییر دهید.

Configured Proxies

این گزینه به طور پیشفرض خالی است. با کلیک بر روی دکمۀ + می توانید به صورت دستی پروکسی اضافه

کنید. از این قسمت می توانید نشانی اینترنتی پایگاه داده ای را که توسط شناسه و نشانی پروکسی به آن

دسترسی پیدا می کنید مشخص کنید. با انتخاب گزینۀ

Multi-Site

می توانید چندین وبگاه/پایگاه داده را از طریق یک پروکسی

redirect

کنید. با کلیک بر روی دکمۀ منفی می توانید پروکسیها را حذف کنید. همچنین می توانید با دو بار کلیک بر روی پروکسی ها آنها را برای چندین وبگاه انتخاب کنید.

رفع مشکلات

آیا هنوز هم فکر می کنید مشکلاتی در این زمینه دارید؟ نگاهی به بخش رفع مشکلات پروکسی بیاندازید.

fa/preferences/proxies.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)