Translations of this page:

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

مجموعه‌ها و برچسب‌ها

در کتابخانۀ زوترو می‌توان اقلام را در قالب مجموعه‌ها و برچسب‌ها سازماندهی کرد.

“مجموعه‌ها” امکان ساماندهی سلسله مراتبی دسته‌ای از اقلام را پیش از افزودن آنها به کتابخانه فراهم می‌کنند. هر قلم می‌تواند در چندین محل (زیرمجموعه) مختلف در مجموعۀ کتابخانۀ شما قرار بگیرد. سپس می‌توان آنها را به صورت سلسله مراتبی و به سرعت بازیابی کرد.

“برچسب‌ها” (یا همان کلید‌واژه‌ها) امکان توصیف کردن ویژگی‌های بیشتری از یک قلم را فراهم می‌کنند. برچسب‌ها امکان ایجاد مجموعه‌های تخصصی‌تر را پس از افزودن اقلام به کتابخانه فراهم می‌کنند. (مثلاً می‌توان تمام اقلامی را که دارای کلید‌واژه‌های “تاریخ” + “ایران” هستند را جدا نمود.)

برچسب‌ها قابلیت جابجایی دارند اما مجموعه‌ها اینطور نیستند. کپی کردن اقلام مستقل میان کتابخانه‌های زوترو برچسب‌های آنها را نیز منتقل می‌کند اما مجموعه‌های آنها را منتقل نمی‌کند. هر دو این امکانات دارای ویژگی‌ها منحصر به فرد خود هستند. بهتر است مدتی با هر دو کار کنید تا ببینید کدامیک برای کار شما مناسبتر است.

راهنماهای تصویری
مجموعه‌ها
برچسب‌ها جعبۀ انتخاب برچسب

مجموعه‌ها

ایجاد مجموعه‌ها

بر روی گزینۀ
“New Collection” بالای ستون سمت چپ کلیک کنید (یا بر روی “کتابخانۀ من راست کلیک کرده و این گزینه را انتخاب نمائید.”) سپس یک نام برای مجموعۀ جدید وارد کنید. مجموعۀ جدید به صورت یک پوشه درون “کتابخانۀ من” نمایش داده می‌شود. می‌توان با کشیدن و رها کردن پوشه‌های دیگر داخل پوشۀ مورد نظر، زیرمجموعه‌های جدیدی ساخت. همچنین این کار را می‌توان با راست کلیک بر روی پوشۀ مورد نظر و انتخاب گزینۀ
“New Collection”
نیز انجام داد.

افزودن اقلام به مجموعه‌ها

برای افزودن اقلام به یک مجموعه، آنها را از ستون میانی انتخاب کرده، به مجموعۀ مورد نظر کشیده و رها کنید. توجه کنید که اگر مجموعه‌ای را انتخاب کرده باشید، اقلام جدید به صورت خودکار داخل آن مجموعه ذخیره می‌شوند.

توجه به این نکته بسیار مهم است که اقلام را می‌توان همزمان به چندین مجموعه نسبت داد و این کار به معنای کپی کردن یک قلم در چندین مجموعه نیست. این ویژگی مانند قرار دادن یک فایل صوتی در چندین فهرست پخش است و بدین معنا نیست که مکان فیزیکی فایل صوتی در چندین جا کپی شده باشد. هنگامی که یک مجموعه انتخاب می‌شود، می‌توان اقلام داخل آن را در ستون میانی مشاهده کرد. گزینۀ “کتابخانۀ من” همواره همۀ اقلام را نشان می‌دهد.

توجه کنید که اقلامی که به یک زیرمجموعه افزوده می‌شوند به صورت پیش‌فرض در مجموعه‌های بالادستی خود نمایش داده نمی‌شوند. برای آنکه این تنظیمات را تغییر دهید مسیر زیر را دنبال کنید
“recursiveCollections” تنظیمات پنهان
Preferences > Advanced > Miscellaneous > Open about:config > “recursiveCollections”
سپس با کلیک راست مقدار متناظر آن را تغییر دهید و پنجره را ببندید. تغییرات به طور خودکار ذخیره می‌شود.

تغییر نام مجموعه‌ها

بر روی مجموعه راست کلیک کنید (در سیستم عامل مک کنترل-کلیک کنید) و گزینۀ
“Rename Collection…”
را انتخاب کرده و نام جدید را وارد کنید.

حذف اقلام از یک مجموعه

اقلام مورد نظر را از ستون میانی انتخاب کرده و دکمۀ
Delete (Backspace on OS X)
همچنین می‌توانید بر روی اقلام انتخاب شده راست کلیک کرده (کنترل-کلیک در مک) و گزینۀ
“Remove Selected Item[s]“
را انتخاب کنید. توجه کنید که این کار اقلام را تنها از مجموعۀ مورد نظر شما حذف می‌کند و نه از مجموعه‌های دیگر یا “کتابخانۀ من”.

توجه کنید که هنگامی که در “کتابخانۀ من” هستید و یک قلم را حذف می‌کنید، قلم واقعاً حذف می‌شود. اقلام حذف شده از همۀ مجموعه‌ها حذف شده و به سطل زباله منتقل می‌شوند.

حذف کلی اقلام از درون مجموعه‌ها

هنگامی که یک مجموعه انتخاب شده است می‌توانید با انتخاب یک قلم و فشردن دکمه‌های
Ctrl-Delete (Cmd-Delete/Backspace on OS X)
یا راست کلیک بر روی قلم مورد نظر و انتخاب گزینۀ
“Delete Selected Item[s] From Library…”
به طور کلی قلم مورد نظر را از کتابخانه حذف نمود.

شناسایی اینکه یک قلم در چه مجموعه‌هایی قرار دارد

برای آنکه ببینید یک قلم در چه مجموعه‌هایی قرار دارد آن را انتخاب کرده و بسته به سیستم عامل رایانۀ خود یکی از دکمه‌های زیر را بفشارید
Option (OS X), Control (Windows), Alt (Linux)
این کار همۀ مجموعه‌هایی را که آن قلم در آنها وجود دارد پررنگ می‌کند.

اقلام دسته‌بندی نشده

همۀ اقلامی که در هیچ مجموعه‌ای دسته‌بندی نشده‌اند را می‌توانید در پوشۀ
“Unfiled Items”
زیر “کتابخانۀ من” بیابید. همچنین با کلیک راست بر روی “کتابخانۀ من” و انتخاب گزینۀ
“Show Unfiled Items”
نیز می‌توانید فایل‌های دسته‌بندی نشده را مشاهده کنید.

برچسب‌ها

جعبۀ انتخاب برچسب

جعبۀ انتخاب برچسب در پایین ستون سمت چپ قرار دارد. این جعبه شامل تمام برچسبهایی است که به اقلام موجود در ستون میانی پیوست شده‌اند (برای دیدن همۀ برچسبهای موجود در کتابخانه بر روی دکمۀ رنگی کلیک کرده و گزینۀ
“Display All Tags in This Library”
را انتخاب کنید). با انتخاب یک یا چند برچسب از جعبۀ انتخاب برچسب، تنها اقلامی که دارای آن برچسب هستند در ستون میانی نمایش داده می‌شوند. کلیک دوباره بر روی یک برچسب انتخاب شده، آن را از حالت انتخاب خارج می‌سازد. برای خارج کردن همۀ برچسبهای انتخابی از حالت انتخاب، بر روی آیکون رنگی کلیک کرده و گزینۀ زیر را انتخاب کنید
“Deselect All”

از جعبۀ فیلتری که پایین جعبۀ انتخاب برچسب قرار دارد می‌توان برای جستجو میان برچسبها استفاده کرد. در این صورت تنها برچسب‌هایی که شامل رشتۀ متنی جستجو شده باشند نمایش داده می‌شوند.

با استفاده از جعبۀ انتخاب برچسب می‌توان هر برچسب را تغییر نام داده یا حذف نمود. تغییر نام برچسب به صورت فراگیر در کل کتابخانۀ شما اعمال خواهد شد. برای تغییر نام یک برچسب، بر روی آن راست کلیک (کنترل-کلیک در سیستم عامل مک) کرده و گزینۀ
“Rename Tag…”
را انتخاب کنید. برای حذف یک برچسب از همۀ اقلام، بر روی آن برچسب راست کلیک کرده و گزینۀ
“Delete Tag…”
را انتخاب نمائید. برای افزودن یک برچسب به چند قلم به صورت همزمان، اقلام مورد نظر خود را از ستون میانی انتخاب کرده و به سمت برچسب مورد نظر در جعبۀ انتخاب برچسب کشیده و رها کنید.

افزودن برچسب به صورت دستی

برای افزودن برچسب به صورت دستی ابتدا قلم مورد نظر خود را از ستون میانی انتخاب کرده سپس از ستون سمت راست، برگۀ “برچسب‌ها” را انتخاب نموده و روی دکمۀ “افزودن” کلیک کنید. یک نام برای برچسب انتخاب کرده و
Enter
را بر روی صفحه کلید فشار دهید. برای تغییر نام یک برچسب، روی آن کلیک کنید. همچنین با دکمۀ “علامت منفی” می‌توانید آن را پاک کنید. هنگامی که یک برچسب را ایجاد می‌کنید، برچسب افزوده شده به صورت خودکار در جعبۀ انتخاب برچسب نیز ظاهر می‌شود.

برچسب‌های خودکار

در صورتی که اقلام از طریق یک مترجم وب به کتابخانۀ زوترو افزوده شوند، گاهی اوقات برچسب‌هایی به صورت خودکار به کتابخانه افزوده می‌شوند. مثلاً فهرست‌های کتابخانۀ
OPCAC
سرنویس‌هایی برای رکوردهای خود دارند که هنگام ذخیره‌سازی در کتابخانۀ زوترو به صورت برچسب وارد این نرم‌افزار می‌شوند. برچسب‌هایی که به صورت خودکار افزوده می‌شوند کاملاً مشابه برچسب‌هایی هستند که به صورت دستی وارد شده‌اند.

می‌توان برچسب‌هایی که به صورت خودکار افزوده شده‌اند را در جعبۀ انتخاب برچسب مخفی کرد. برای این کار بر روی آیکون رنگی که سمت راست فیلتر جعبۀ انتخاب متن قرار دارد کلیک کرده و گزینۀ
“Show Automatic”
را غیرفعال کنید. برای آنکه افزودن برچسب خودکار را در زوترو غیرفعال کنید، از قسمت تنظیمات زوترو، برگۀ “عمومی”، گزینۀ
“Automatically tag items with keywords and subject headings”
را غیرفعال کنید.