Translations of this page:

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

افزودن فایل به کتابخانۀ زوترو

از زوترو می‌توان علاوه بر افزودن اقلام ابرداده، یادداشت و برچسب، برای مدیریت فایل‌ها نیز استفاده کرد. این صفحه راه‌های مختلف افزودن فایل‌ها به کتابخانۀ زوترو و همچنین شیوۀ ذخیره‌سازی و به‌هنگام‌سازی آن‌ها را نشان می‌دهد.

کپی کردن و افزودن پیوند فایل‌ها

فایل‌ها را می‌توان به دو صورت کپی یا پیوند وارد کتابخانۀ زوترو کرد. با کپی فایل، یک نسخه از فایل اصلی در دایرکتوری دادۀ زوترو قرار داده می‌شود. در صورتی که تنظیمات به‌هنگام‌سازی فایل انجام شده باشد، فایل‌ها به‌هنگام‌سازی می‌شوند. در صورتی که فایل به صورت پیوند به کتابخانۀ زوترو افروده شود، زوترو تنها یک پیوند به محل فایل اصلی را ذخیره خواهد کرد. فایل‌های پیوندی به‌هنگام‌سازی نمی‌شوند.

افزودن فایل

فایل‌ها را می‌توان به صورت اقلام مستقل، یا اقلام وابسته به دیگر اقلام به کتابخانۀ زوترو افزود.

افزودن فایل از طریق مرورگر وب

هنگامی که از مترجم‌های وبگاه استفاده می‌کنید زوترو می‌تواند به صورت خودکار تصاویر صفحه‌های وب و فایل‌های پی دی اف را ذخیره کند. (می‌توان تنظیمات مربوط به ذخیره‌سازی این موارد را از قسمت تنظیمات زوترو تغییر داد.) این صفحات و فایل‌ها به صورت نسخه‌هایی در دایرکتوری دادۀ زوترو ذخیره شده و به صورت اقلام وابسته به فقرۀ ذخیره شده نمایش داده می‌شوند.

با استفاده از افزونۀ زوترو برای فایرفاکس، می‌توانید بر روی یک پیوند فایل (مثلاً یک فایل پی دی اف) در مرورگر وب راست کلیک کرده و با استفاده از گزینۀ
“Zotero” > “Save Link as Zotero Item”
آن را ذخیره کنید. با این کار یک نسخه از فایل مورد نظر به عنوان یک قلم مستقل در کتابخانۀ شما ذخیره می‌شود. همچنین می‌توان تصاویر را نیز با کلیک راست بر روی تصویر مورد نظر و انتخاب گزینۀ
“Zotero” > “Save Image as Zotero Item”
به طور مشابه ذخیره نمود.

افزودن فایل از طریق قاب زوترو

Drag and Drop کشیدن و رها کردن

می‌توان فایل‌ها را با کشیدن و رها کردن از مرورگر فایل سیستم عامل به قاب زوترو وارد نمود. می‌توان فایل‌ها را داخل یکی از مجموعه‌ها (ستون سمت چپ) یا ستون میانی قرار داد. فایل‌هایی که در ستون میانی قرار می‌گیرند به صورت اقلام مستقل وارد زوترو می‌شوند.

با کشیدن و رها کردن فایل مستقل بر روی یک قلم دیگر، فایل به صورت یک قلم وابسته در می‌آید.

دکمۀ قلم جدید

نسخه‌ها و پیوند‌های فایل‌ها را می‌توان با کلیک بر روی دکمۀ
“New Item” ()
در بالای ستون میانی و انتخاب یکی از گزینه‌های
“Store Copy of File…” یا “Link to File…“
به صورت اقلام مستقل به کتابخانه افزود.

منوی پیوست

اگر در ستون میانی یکی از اقلام را انتخاب کرده باشید، با کلیک بر روی دکمۀ گیرۀ کاغذ
“New Child Attachment”
واقع در بالای ستون میانی، و انتخاب یکی از گزینه‌های
“Attached Stored Copy of File…” یا “Attach Link to File…“
نسخه و یا پیوندی از فایل مورد نظر خود را به کتابخانۀ خود بیافزایید. همین کار را می‌توان با کلیک راست بر روی یک قلم و رفتن به منوی “افزودن پیوست” نیز انجام داد.

دسترسی به فایل‌ها

با دوبار کلیک بر روی فایل در ستون میانی می‌توان به فایل دست یافت. همچنین با کلیک راست بر روی فایل وانتخاب یکی از گزینه‌های
“View PDF” یا “View in External Viewer” یا “View File”

برای دیدن مکان نسخه یا پیوند فایل، بر روی نام فایل در قاب زوترو راست کلیک کرده و گزینۀ “نمایش فایل” را انتخاب کنید. نسخه‌های کپی شده در دایرکتوری دادۀ زوترو نگه‌داری می‌شوند. هر فایل، دایرکتوری زیرمجموعۀ خود را دارد که با یک نام اتفاقی 8 کاراکتری مشخص می‌شود.