Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cs:tips_and_tricks [2016/03/14 06:38]
libora created
cs:tips_and_tricks [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
 +
 +
   * Pokud máte vybránu položku ve středním sloupci, můžete stisknutím klávesy "​Option"​ v Mac OS X, "​Ctrl"​ ve Windows nebo "​Alt"​ v Linuxu zvíraznit všechny kolekce, ve kterých se daná položka nachází.   * Pokud máte vybránu položku ve středním sloupci, můžete stisknutím klávesy "​Option"​ v Mac OS X, "​Ctrl"​ ve Windows nebo "​Alt"​ v Linuxu zvíraznit všechny kolekce, ve kterých se daná položka nachází.
  
Line 18: Line 24:
  
   * Potřebujete více než jednu knihovnu Zotero? Použijte více [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Managing+profiles|profilů Firefoxu]] pro udržení Vašich knihoven oddělených.   * Potřebujete více než jednu knihovnu Zotero? Použijte více [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Managing+profiles|profilů Firefoxu]] pro udržení Vašich knihoven oddělených.
 +
 +  * Pomocí funkce Automatický formát v MS Wordu nebo Open/​LibreOffice můžete převést URL adresy v bibliografii na hypertextové odkazy. Nejprve na záložce Zotero klikněte na Remove Field Codes pro převedení citací na prostý text a odpojení od Zotera. Měli byste si nejdříve uložit kopii Vašeho dokumentu a použít tuto funkci až na finální verzi dokumentu. Potom vyberte bibliografii (nebo dle potřeby celý dokument) a aplikujte funkci Wordu/​Open/​LibreOffice Automatický Formát (klávesová zkratka v MS Word je CTRL+Alt+K).
cs/tips_and_tricks.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)