Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:tips_and_tricks [2016/03/14 06:38]
libora created
cs:tips_and_tricks [2017/11/12 19:53]
Line 1: Line 1:
-  * Pokud máte vybránu položku ve středním sloupci, můžete stisknutím klávesy "​Option"​ v Mac OS X, "​Ctrl"​ ve Windows nebo "​Alt"​ v Linuxu zvíraznit všechny kolekce, ve kterých se daná položka nachází. 
  
-  * Stisknutím "​+"​ (plus) na klávesnici při vybrané kolekci v seznamu kolekcí, dojde k rozbalení příslušné kolekce a "​-"​ (mínus) naopak kolekci sbalí). 
- 
-  * K zobrazení počtu záznamů ve vybrané knihovně nebo kolekci klikněte na položku ve středním sloupci a //vyberte vše// pomocí klávesové zkratky (Command-A v Mac OS X nebo Ctrl-A ve Windows či Linuxu). Počet položek se zobrazí v pravém sloupci přílohy jsou započítány,​ pokud jsou zobrazerny, tj. pokud je strom nadřazeného dokumentu rozbalen. 
- 
-  * Nejste schopni natáhnout panel Zotero dolů pod určitou hranici? Zavřete [[collections_and_tags#​tags|Výběr štítků]] (v pravém sloupci dole např. stažením oddělovače nad ním směrem dolů), dokud nemá minimální výšku. 
- 
-  * Můžete změnit obsah polí //Název// a //​Vydavatel//​ kliknutím pravím tlačítkem myši na pole a použitím funkce Převést text. 
- 
-  * Datumová pole automaticky převádějí "​včera",​ "​dnes"​ a "​zítra"​ na správné datum. 
- 
-  * Při použití [[creating_bibliographies#​quick_copy|Rychlého kopírování]] stisknutím tlačítka "​Shift"​ během operace táhni a pusť" (drag-and-drop) vložíte citaci namísto bibliografické reference. 
- 
-  * Kliknutím na popis polí //DOI// a //URL// se otevře odkaz uvedený v poli. Pro zabránění otevření v aktuálním panelu můžete použít standardní klávesové zkratky Firefoxu pro otevření v novém okně či panelu: Ctrl/​Cmd-klik pro nový panel na pozadí; Ctrl/​Cmd-Shift-klik pro nový panel na popředí a Shift-klik pro nové okno. 
- 
-  * Ručně přidáváte autora k záznamu v Zoteru? Můžete použít Shift+Enter pro přidání dalšího autora namísto klinutí na ikonu "​+"​. 
- 
-  * Potřebujete více než jednu knihovnu Zotero? Použijte více [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Managing+profiles|profilů Firefoxu]] pro udržení Vašich knihoven oddělených. 
cs/tips_and_tricks.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)