Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:quick_start_guide [2009/06/18 07:15]
loyza
cs:quick_start_guide [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
 +
 +
 ======Představení====== ======Představení======
  
Line 21: Line 27:
 ======Kdy Zotero rozpozná položky na webové stránce====== ======Kdy Zotero rozpozná položky na webové stránce======
  
-Možná nejdůležitější vlastností Zotera je jeho schopnost rozpoznat, kdy si prohlížíte položku (nebo položky) ​na webové stránce. Pokud se například díváte na záznam knihy v online katalogu knihovny, objeví se v pravém rohu lišty navigace ikonka knihy (napravo od vaší aktuální URL adresy):+Možná nejdůležitější vlastností Zotera je jeho schopnost rozpoznat, kdy si na webové stránce ​prohlížíte ​nějakou uložitelnou ​položku (nebo položky). Pokud se například díváte na záznam knihy v online katalogu knihovny, objeví se v pravém rohu lišty navigace ikonka knihy (napravo od vaší aktuální URL adresy):
  
 {{/​location_bar_3.gif?​nolinknocache}} {{/​location_bar_3.gif?​nolinknocache}}
Line 43: Line 49:
 Levý sloupec obsahuje vaší kompletní knihovnu ("Moje knihovna"​) a vaše jednotlivé kolekce, které jsou její podmnožinou;​ prostřední sloupec ukazuje položky v kolekci, která je zvolena ve sloupci levém; pravý sloupec ukazuje informace o položce, která je zvolena v prostředním sloupci. Levý sloupec obsahuje vaší kompletní knihovnu ("Moje knihovna"​) a vaše jednotlivé kolekce, které jsou její podmnožinou;​ prostřední sloupec ukazuje položky v kolekci, která je zvolena ve sloupci levém; pravý sloupec ukazuje informace o položce, která je zvolena v prostředním sloupci.
  
-"Moje knihovna"​ obsahuje všechny odkazy, soubory a poznámky, které jste si uložili, nahráli, stáhli, nebo napsali. Pokud chcete nějakou položku přesunout do konkrétní kolekce, přetáhněte jí myší nad ikonu kolekce. Jakákoli kolekce může obsahovat neomezené množství podkolekcí,​ nebo složek. Můžete si také vytvářet "​Uložená hledání",​ která zobrazí všechny položky vyhovující zadaným kritériím. Pokud chcete smazat položku nebo kolekci, stačí ji označit a stisknout klávesu "​Delete"​. Kliknutím ​právým ​tlačítkem myši (nebo kliknutím s klávesou Control na Macu) na položky a kolekce zobrazíte menu dalších možností, které můžete provést+"Moje knihovna"​ obsahuje všechny odkazy, soubory a poznámky, které jste si uložili, nahráli, stáhli, nebo napsali. Pokud chcete nějakou položku přesunout do konkrétní kolekce, přetáhněte jí myší nad ikonu kolekce. Jakákoli kolekce může obsahovat neomezené množství podkolekcí,​ nebo složek. Můžete si také vytvářet "​Uložená hledání",​ která zobrazí všechny položky vyhovující zadaným kritériím. Pokud chcete smazat položku nebo kolekci, stačí ji označit a stisknout klávesu "​Delete"​. Kliknutím ​pravým ​tlačítkem myši (nebo kliknutím s klávesou Control na Macu) na položky a kolekce zobrazíte menu dalších možností, které můžete provést
  
 ===== Levý sloupec ===== ===== Levý sloupec =====
Line 53: Line 59:
  ​{{/​cog.png?​nolink&​nocache }} importovat / exportovat kolekce, změnit nastavení Zotera a prohlížet informace o Zoteru (včetně verze a autorech)  ​{{/​cog.png?​nolink&​nocache }} importovat / exportovat kolekce, změnit nastavení Zotera a prohlížet informace o Zoteru (včetně verze a autorech)
  
-{{/​box.png?​nolink&​nocache }} Vaše Knihovna ​Zotera, ve které je uloženo vše, co jste přidali ​+{{/​box.png?​nolink&​nocache }} kaše knihovna ​Zotera, ve které je uloženo vše, co jste přidali ​
  
-{{/​folder.png?​nolink&​nocache }} kolekce (podmnožina ​Knihovny)+{{/​folder.png?​nolink&​nocache }} kolekce (podmnožina ​knihovny)
  
  
Line 100: Line 106:
 {{/​view_button_1.gif?​nolink&​nocache }}  otevře webovou adresu, která je spojena s položkou (pokud existuje) {{/​view_button_1.gif?​nolink&​nocache }}  otevře webovou adresu, která je spojena s položkou (pokud existuje)
  
-{{/​locate_button_1.gif?​nolink&​nocache }} pokusí se najít článek nebo knihu ve Vaší místní knihovně (s využitím OpenURL)+{{/​locate_button_1.gif?​nolink&​nocache }} pokusí se najít článek nebo knihu ve vaší místní knihovně (s využitím OpenURL)
  
 {{/​info_tab.gif?​nolink&​nocache }} citační informace, které můžete editovat kliknutím na jednotlivá pole {{/​info_tab.gif?​nolink&​nocache }} citační informace, které můžete editovat kliknutím na jednotlivá pole
Line 134: Line 140:
 ====== Štítky a Výběr Štítků ====== ====== Štítky a Výběr Štítků ======
  
-Štítkování je jednoduchým způsobem jak rozčlenit položky pomocí označení slovy, která je popisují. Můžete oštítkovat vaše informace jakýmkoli ​relevantním ​klíčovým slovem nebo termínem který byste k této položce chtěli přiřadit. Tyto štítky vám umožňují popisovat a probírat vaše informace podle vašich osobních představ -- podle kategorií, které právě vy považujete za důležité. Můžete se podívat na screencasty o [[Tags Screencast/​|o Štítcích]] ​ a [[Tag Selector Box Screencast/​|Výběru Štítků]]...+Štítkování je jednoduchým způsobem jak rozčlenit položky pomocí označení slovy, která je popisují. Můžete oštítkovat vaše informace jakýmkoli ​odpovídajícím ​klíčovým slovem nebo termínem který byste k této položce chtěli přiřadit. Tyto štítky vám umožňují popisovat a probírat vaše informace podle vašich osobních představ -- podle kategorií, které právě vy považujete za důležité. Můžete se podívat na screencasty o [[Tags Screencast/​|o Štítcích]] ​ a [[Tag Selector Box Screencast/​|Výběru Štítků]]...
  
 |[[Tags Screencast|{{tags_200x149.gif?​nocache|}}]]|[[Tag Selector Box Screencast|{{tagselector_200x149.gif?​nocache|}}]]| |[[Tags Screencast|{{tags_200x149.gif?​nocache|}}]]|[[Tag Selector Box Screencast|{{tagselector_200x149.gif?​nocache|}}]]|
Line 141: Line 147:
 Když chcete položce přiřadit Štítek, jednoduše zvolte tabulku Štítky {{/​tags_tab.gif?​nolink&​nocache}} v pravém sloupci a klikněte na tlačítko "​Přidat"​ {{/​quick_start/​add_button.png?​nolink&​nocache/​}}. Pak napište váš Štítek. Jakmile Štítek přidáte, uvidíte, že se také objevil v levém sloupci do Výběru Štítků. Když chcete položce přiřadit Štítek, jednoduše zvolte tabulku Štítky {{/​tags_tab.gif?​nolink&​nocache}} v pravém sloupci a klikněte na tlačítko "​Přidat"​ {{/​quick_start/​add_button.png?​nolink&​nocache/​}}. Pak napište váš Štítek. Jakmile Štítek přidáte, uvidíte, že se také objevil v levém sloupci do Výběru Štítků.
  
-Výběr ​štítků je umístěn v levém dolním rohu okna Zotera a přidává novou vrstvu pro správu ​infromací, která se tak přidává ke kolekcím a vyhledávání. Zobrazení Výběru Štítků můžete zapnout a vypnout kliknutím na tlačítko {{/​tagselector.gif?​nolink&​nocache/​}}. Výběr Štítků si přebírá Štítky, které přiřazujete jednotlivým položkám ve své Knihovně. Kliknutím na libovolný Štítek můžete filtrovat zobrazování položek ve Vaší knihovně, kolekcích a Uložených hledáních podle libovolného počtu Štítků.+Výběr ​Štítků je umístěn v levém dolním rohu okna Zotera a přidává novou vrstvu pro správu ​inforomací, která se tak přidává ke kolekcím a vyhledávání. Zobrazení Výběru Štítků můžete zapnout a vypnout kliknutím na tlačítko {{/​tagselector.gif?​nolink&​nocache/​}}. Výběr Štítků si přebírá Štítky, které přiřazujete jednotlivým položkám ve své Knihovně. Kliknutím na libovolný Štítek můžete filtrovat zobrazování položek ve Vaší knihovně, kolekcích a Uložených hledáních podle libovolného počtu Štítků.
  
 Výběr Štítků standardně ukazuje všechny Štítky z položek v aktuální složce. Když kliknete na vybraný štítek, střední sloupec zobrazí pouze položky, které jsou tímto Štítkem označeny. Můžete vybrat více Štítků, čímž více zúžíte zobrazený výběr, nebo naopak Štítky opětovným kliknutím odznačit. Když napíšete část názvu Štítku, můžete ho snadněji nalézt; označené Štítky, neodpovídající tomu co jste napsali zůstanou vybrány, což Vám umožní snadno najít a zobrazit vícero položek. Také je možné "​Odznačit vše" -- ve středním sloupci se poté opět zobrazí celý obsah vybrané složky. Výběr Štítků standardně ukazuje všechny Štítky z položek v aktuální složce. Když kliknete na vybraný štítek, střední sloupec zobrazí pouze položky, které jsou tímto Štítkem označeny. Můžete vybrat více Štítků, čímž více zúžíte zobrazený výběr, nebo naopak Štítky opětovným kliknutím odznačit. Když napíšete část názvu Štítku, můžete ho snadněji nalézt; označené Štítky, neodpovídající tomu co jste napsali zůstanou vybrány, což Vám umožní snadno najít a zobrazit vícero položek. Také je možné "​Odznačit vše" -- ve středním sloupci se poté opět zobrazí celý obsah vybrané složky.
Line 149: Line 155:
 Na tomto místě můžete také kontrolovat Štítky globálně. Kliknutím pravým tlačítkem myši na Štítek (nebo kliknutím s klávesou Control na Macu) můžete přejmenovat nebo smazat Štítek ze všech záznamů ke kterým je připojen. Také můžete přiřadit Štítek více položkám zároveň -- přetáhněte položky z prostředního sloupce na Štítek ve Štítkovém výběru. V takové chvíli je užitečné tlačítko "​Zobrazit všechny Štítky":​ zatímco Štítkový výběr obvykle pouze ukazuje Štítky, které jsou přiřazeny položkám ve výběru, kliknutí na "​Zobrazit všechny Štítky"​ zobrazí i další, k položkám ve výběru nepřiřazené (budou zobrazeny šedou barvou). Potom můžete přetáhnout myší položky na jeden z šedivých Štítků, čímž jej k nim přiřadíte. Na tomto místě můžete také kontrolovat Štítky globálně. Kliknutím pravým tlačítkem myši na Štítek (nebo kliknutím s klávesou Control na Macu) můžete přejmenovat nebo smazat Štítek ze všech záznamů ke kterým je připojen. Také můžete přiřadit Štítek více položkám zároveň -- přetáhněte položky z prostředního sloupce na Štítek ve Štítkovém výběru. V takové chvíli je užitečné tlačítko "​Zobrazit všechny Štítky":​ zatímco Štítkový výběr obvykle pouze ukazuje Štítky, které jsou přiřazeny položkám ve výběru, kliknutí na "​Zobrazit všechny Štítky"​ zobrazí i další, k položkám ve výběru nepřiřazené (budou zobrazeny šedou barvou). Potom můžete přetáhnout myší položky na jeden z šedivých Štítků, čímž jej k nim přiřadíte.
  
-Všiměte si, že některé položky které uložíte už mají samy o sobě štítky přiřazeny. Pokud Zotero detekuje klasifikační informace nebo jiná metadata jako součásti katalogizačního záznamu, vybere - v některých případech - tyto informace a vytvoří z nich Štítek. Například záznamy z OPACu (Online Public Access Catalog - webové rozhraní katalogu knihovny) se stanou Štítky Zotera. S těmito automatickými ​štítky můžete pracovat stejným způsobem jako s ručně vytvořenými.+Všiměte si, že některé položky které uložíte už mají samy o sobě Štítky přiřazeny. Pokud Zotero detekuje klasifikační informace nebo jiná metadata jako součásti katalogizačního záznamu, vybere - v některých případech - tyto informace a vytvoří z nich Štítek. Například záznamy z OPACu (Online Public Access Catalog - webové rozhraní katalogu knihovny) se stanou Štítky Zotera. S těmito automatickými ​Štítky můžete pracovat stejným způsobem jako s ručně vytvořenými.
  
  
Line 157: Line 163:
  
 |{{/​quick_start/​word_plugin_1097x823.png?​385x288}} |{{quick_start/​rtf-bib_450x480.png?​252x288}}| |{{/​quick_start/​word_plugin_1097x823.png?​385x288}} |{{quick_start/​rtf-bib_450x480.png?​252x288}}|
-^  Automatické předávání ​citací do aplikace MS Word  ^  Automatické generování formátovaných bibliografií ^+^  Automatické přidávání ​citací do aplikace MS Word  ^  Automatické generování formátovaných bibliografií ^
  
  
cs/quick_start_guide.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)