Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:quick_start_guide [2009/06/18 05:41]
loyza
cs:quick_start_guide [2009/06/18 07:15]
loyza
Line 35: Line 35:
 Zotero rozpoznává informace skrze //​překladače stránek//. Překladače by měly fungovat s většinou katalogů knihoven, některými populárními stránkami jako je Amazon a New York Times a mnoha placenými databázemi. Stačí sledovat ikonky v navigační liště. (Další informace můžete najít na našem [[/​translators/​|Seznamu kompatibilních stránek]].) Tým Zotera bude postupně přidávat podporu i pro další stránky. Není potřeba stahovat překladače ručně z těchto stránek, překladače se automaticky aktualizují. Zotero rozpoznává informace skrze //​překladače stránek//. Překladače by měly fungovat s většinou katalogů knihoven, některými populárními stránkami jako je Amazon a New York Times a mnoha placenými databázemi. Stačí sledovat ikonky v navigační liště. (Další informace můžete najít na našem [[/​translators/​|Seznamu kompatibilních stránek]].) Tým Zotera bude postupně přidávat podporu i pro další stránky. Není potřeba stahovat překladače ručně z těchto stránek, překladače se automaticky aktualizují.
  
-V mnoha případech může Zotero automaticky k ukládaným položkám přikládat i související soubory, jako jsou obrázky a PDF soubory. Pokud chcete aby se ukládaly i související soubory, zaškrtněte "​Automaticky připoj propojené PDF a ostatní soubory při ukládání položek"​ v nastaveních,​ v tabulce ​[[/​preferences/​general|"​Obecné"​]].+V mnoha případech může Zotero automaticky k ukládaným položkám přikládat i související soubory, jako jsou obrázky a PDF soubory. Pokud chcete aby se ukládaly i související soubory, zaškrtněte "​Automaticky připoj propojené PDF a ostatní soubory při ukládání položek"​ v nastaveních,​ v záložce ​[[/​preferences/​general|"​Obecné"​]].
  
 ======Tři sloupce v okně Zotera====== ======Tři sloupce v okně Zotera======
cs/quick_start_guide.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)