Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:installation [2017/11/12 19:53]
cs:installation [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
 +
 +
 +====== Jak nainstalovat Zotero ======
 +
 +Zotero je rozšířením pro Firefox a instaluje se obvyklým způsobem: otevřete si domovskou stránku Zotera ve Firefoxu a klikněte na červené tlačítko s verzí Zotera kterou si přejete nainstalovat. Pak klikněte na tlačítko "​Instalovat nyní" v okně Instalace doplňku. (Tlačítko může být po krátkou dobu během stahování Zotera neaktivní). Restartujte Firefox jakmile instalace skončí. V pravém dolním rohu prohlížeče by se mělo objevit logo "​zotero"​.
 +
 + ===== Upgrade =====
 +
 +Při základním nastavení Firefox automaticky průběžně kontroluje, jestli nejsou k dispozici nové verze doplňků (včetně Zotera). Uživatelé mohou aktualizovat doplňky i ručně ve "​Správci doplňků",​ který se otevírá ze menu "​Nástroje"​. Aktualizace se vyhledají po kliknutí na tlačítko "​Vyhledat aktualizace"​ v tabulce "​Správce doplňků"​. Upozorňujeme,​ že uživatelé Zotera verze 1.0.x nemohou takto automaticky přejít na verzi Zotero 2.0 Beta. Další informace o přechodu z verze Zotero 1.0.x na verzi Zotero 2.0 Beta naleznete na stránce [[/​support/​2.0_beta#​upgrading_from_zotero_1.0.x|Zotero 2.0 Beta]] (anglicky).
 +
 +
 +====== Jak řešit problémy při instalaci ======
 +
 +Během instalce můžete narazit na některý z následujících problémů:
 +
 +  * Pokud se pokoušíte nainstalovat Zotero na váš počítač poprvé, může se vám zobrazit následující hláška: "​Aplikace Firefox zabránila této stránce (www.zotero.org) v zobrazení dotazu na instalaci softwaru do vašeho počítače."​ Pokud se vám taková hláška zobrazí, bude její součástí i tlačítko "​Povolit"​. Klikněte na toto tlačítko a poté klikněte na "​Instalovat"​ v okně, které se následně zobrazí.
 +
 +  * Po instalaci se v prohížeči nezobrazilo logo "​zotero"​. Možná řešení tohoto problému naleznete [[/​support/​kb/​no_status_bar_icon|tady]] (anglicky).
 +
 +  * Vzácně může dojít k situaci, kdy se zobrazí nějaká chybová hláška. Nejčastější z nich je "-228 error",​ která značí problém se stahováním Zotera. Může být způsobena řadou příčin - od bezpečnostního softwaru běžíciho na vašem počítači až po [[http://​support.mozilla.com/​en-US/​kb/​Unable+to+install+add-ons#​Download_Error_228|další technické příčiny]] (anglicky)
 +
 +Pokud neustále narážíte na problémy při instalaci, můžete zkusit následující alternativní způsoby jak Zotero nainstalovat:​
 +
 +  - Stáhněte Zotero z [[/|jeho domovské stránky]] kliknutím pravým tlačítkem na myši červené tlačítko "​stáhnout"​ na webové stránce. Vyberte možnost "​Uložit"​ a uložte soubor rozšíření Zotero (jeho jméno končí příponou "​.xpi"​ --- dávejte pozor abyste omylem neuložili pouze obrázek červeného tlačítka "​stáhnout"​) na svůj počítač. Pak přetáhněte uložený soubor na otevřené okno Firefoxu a instalace by měla začít.
 +  - Nepreferovaná alternativoá (možná pouze pro Zotero 1.0.x): Zkuste nainstalovat Zotero z [[https://​addons.mozilla.org/​cs/​firefox/​addon/​3504|Doplňky Firefoxu]] místo ze zotero.org. Nevýhodou tohoto postupu je, že budete dostávat upozornění na nové verze daleko později než uživatelé,​ kteří Zotero nainstalují z www.zotero.org (Každá nová verze Zotera musí být předána Mozille ke zkontrolování a proto nějakou dobu trvá, než se pak objeví na jejich stránkách.)
  
cs/installation.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)