Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:creating_bibliographies [2017/11/12 19:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html><​p id="​zotero-5-update-warning"​ style="​color:​ red; font-weight:​ bold">​We’re
 +in the process of updating the documentation for
 +<a href="​https://​www.zotero.org/​blog/​zotero-5-0">​Zotero 5.0</​a>​. Some documentation
 +may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.</​p></​html>​
  
 +
 +====== Citování ======
 +
 +===== Integrace do textových procesorů =====
 +
 +Používáte Microsoft Word nebo LibreOffice/​OpenOffice?​ [[word_processor_integration|Zotero'​s word processor integration]] Vám umožní vkládat citace a bibliografické citace přímo ve vašem dokumentu.
 +
 +===== Rychlé kopírování =====
 +
 +{{quick_start/​rtf-bib_450x480.png?​252x288 }}
 +
 +Pokud chcete pouze rychle vložit bibliografickou citaci (přehled literatury) do článku, emailu nebo příspěvku,​ je nejsnazší cestou využití funkce "​táhni a pusť" (drag-and-drop). Stačí pouze ve středním sloupci vybrat požadované záznamy a přetáhnout je myší do vašeho textu. Zotero automaticky vytvoří a naformátuje biblografickou citaci. Pro kopírování pouze citace stiskněnte tlačítko Shift při zahájení "​táhni a puusť"​.
 +
 +Pro nastavení Ryhlého kopírování klikněnte na tlačítko Akce (ikona ozubeného kolečka) a vyberte Nastavení... V okně Nastavení aplikace Zotero vyberte panel [[preferences/​export|Export]]. V tomto panelu můžete nastavit:
 +
 +  * výchozí exportní formát,
 +  * specifická exportní nastavení,
 +  * zda se mají kopírovat značky jazyka HTML.
 +
 +Můžete také použít kláveskové zkratky pro kopírování citací a bibliografických citací do schránky a následně do dokumentu. Viz záložka Klávesové zkratky v panelu Pokročilé.
 +
 +===== Kliknutí pravým tlačítkem pro vytvoření Citace/​Bibliografické citace =====
 +
 +K vytvoření bibliografické citace či citace v Zotero zvýrazněte jeden či více záznamů a potom klikněte pravým tlačítkem (nebo control-klik na Macích) a vyberte "​Vytvořit bibliografii z vybrané položky..."​. Potom vyberte požadovaný citační styl vaší citace/​bibliografické citace a zvolte režim //​Citace/​Poznámky//​ nebo //​Bibliografie//​. Nakonec zvolte jednu ze čtyř výstupních metod vaší citace/​bibliografické citace:
 +
 +  * //Uložit jako RTF// umožní uložit soubor ve formátu RTF
 +  * //Uložit jako HTML// umožní uložit soubor ve formátu HTML pro zobrazení v internetových prohlížečích. Tento formát rovněž obsahuje matadata umožňující ostatním uživatelům Zotera imporotovat bibliogtrafické informace.
 +  * //Kopírovt do schtránky//​ umožní vložení informací do schránky a z ní pak vložení do libovolného textového pole.
 +  * //​Tisknout//​ pošle vaši bibliografii přímo na tiskárnu.
 +
 +===== RTF Scan =====
 +
 +Funkce [[Skenování RTF]] umožňuje psát prostý text a nechat Zotero doplnit citace a bibliografické citace ve stylu, který si zvolíte.
cs/creating_bibliographies.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)