Translations of this page:

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

Citování

Integrace do textových procesorů

Používáte Microsoft Word nebo LibreOffice/OpenOffice? Zotero's word processor integration Vám umožní vkládat citace a bibliografické citace přímo ve vašem dokumentu.

Rychlé kopírování

Pokud chcete pouze rychle vložit bibliografickou citaci (přehled literatury) do článku, emailu nebo příspěvku, je nejsnazší cestou využití funkce “táhni a pusť” (drag-and-drop). Stačí pouze ve středním sloupci vybrat požadované záznamy a přetáhnout je myší do vašeho textu. Zotero automaticky vytvoří a naformátuje biblografickou citaci. Pro kopírování pouze citace stiskněnte tlačítko Shift při zahájení “táhni a puusť”.

Pro nastavení Ryhlého kopírování klikněnte na tlačítko Akce (ikona ozubeného kolečka) a vyberte Nastavení… V okně Nastavení aplikace Zotero vyberte panel Export. V tomto panelu můžete nastavit:

  • výchozí exportní formát,
  • specifická exportní nastavení,
  • zda se mají kopírovat značky jazyka HTML.

Můžete také použít kláveskové zkratky pro kopírování citací a bibliografických citací do schránky a následně do dokumentu. Viz záložka Klávesové zkratky v panelu Pokročilé.

Kliknutí pravým tlačítkem pro vytvoření Citace/Bibliografické citace

K vytvoření bibliografické citace či citace v Zotero zvýrazněte jeden či více záznamů a potom klikněte pravým tlačítkem (nebo control-klik na Macích) a vyberte “Vytvořit bibliografii z vybrané položky…”. Potom vyberte požadovaný citační styl vaší citace/bibliografické citace a zvolte režim Citace/Poznámky nebo Bibliografie. Nakonec zvolte jednu ze čtyř výstupních metod vaší citace/bibliografické citace:

  • Uložit jako RTF umožní uložit soubor ve formátu RTF
  • Uložit jako HTML umožní uložit soubor ve formátu HTML pro zobrazení v internetových prohlížečích. Tento formát rovněž obsahuje matadata umožňující ostatním uživatelům Zotera imporotovat bibliogtrafické informace.
  • Kopírovt do schtránky umožní vložení informací do schránky a z ní pak vložení do libovolného textového pole.
  • Tisknout pošle vaši bibliografii přímo na tiskárnu.

RTF Scan

Funkce Skenování RTF umožňuje psát prostý text a nechat Zotero doplnit citace a bibliografické citace ve stylu, který si zvolíte.

cs/creating_bibliographies.txt · Last modified: 2017/11/12 19:53 (external edit)