We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

Vanliga frågor - FAQ

Hur kan jag säkerhetskopiera mitt Zoterobibliotek?

Hur kommer jag åt mitt bibliotek från olika datorer? Kan jag spara mina bibliotek och tillhörande filer på en extern hårddisk?

Jag har källförteckningar i MS Word-dokument, PDF-filer och andra textfiler. Kan jag importera dem till Zotero?

Varför fungerar Zotero inte på andra webbläsare såsom Internet Explorer och Google Chrome?

Varför dyker inte Zoteroikonen upp i adressfältet när jag laddar en hemsida?

Hur lägger jag till en redigerad bok eller redigerat kapitel till min källsamling?

Var sparar Zotero min litteraturförteckning och mina anteckningar?

Kan jag spara en sida som inte har någon Zoteroikon i Firefox adressfält?

Hur använder man Zotero med Google Dokument?

Jag har en fråga om referensstilar


Om din fråga inte finns här, gå hit för att få hjälp eller titta i frågelistan.


Sök på wikin:

Sök på Zoteros forum: