Table of Contents

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

افزونه های زوترو

توجه: برای دیدن برنامه ها و افزونه های ابزارهای همراه مانند تلفن همراه و تبلت «زوترو برای موبایل» را ببینید.

یکپارچگی با میزکار

ورود/صدور ابرداده ها و پیوستهای قلمهای اطلاعاتی

بهبود ظاهر نرم افزار

تحلیل/نمایش بصری اقلام کتابخانه

یکپارچگی با وبگاه‌ها

WordPress

SPIP

Drupal

Omeka

BibBase

عمومی

یکپارچگی با نرم‌افزارهای واژه‌پرداز

توسعۀ زوترو

افزونه‌های توسعه نیافته

توسعۀ افزونه‌های زیر متوقف شده و با نسخه‌های جدید زوترو سازگاری ندارند یا برای استفاده‌های عمومی مناسب نیستند.

افزونه پدید آورنده پیوند(ها) توضیح/یادداشت
Annotation
Vertov: یادداشت نویسی بر روی فایلهای رسانه‌ای آزمایشگاه تاریخ دیجیتال کنکوردیا وبگاه پروژه افزونه‌ای برای یادداشت نویسی بر روی فایلهای رسانه‌ای زوترو. این افزونه در حال حاضر گسترش داده نشده و با زوترو نسخۀ 2 کار نمی‌کند.
ورود/صدور
ZoteroExport Viktor Nagy وبگاه پروژه گزینه‌های بیشتری برای صدور پیوستها در اختیار می‌گذارد مثلاً صدور فایلها برای خوانندگان کتابهای الکترونیکی.
Zotz Ryan Lee وبگاه پروژه
اطلاعات بیشتر
انتشار ارجاعات از زوترو به یک SIMILE Exhibit تنها در یک گام. این افزونه تنها با فایرفاکس نسخه 2 کار می‌کند و با زوترو نسخه 2 نیز سازگار نیست.
تحلیل/نمایش بصری کتابخانه
VUE 3 Plugin for Zotero Mike Korcynski تالار گفتگوی VUE برقراری ارتباط مفهومی میان قلمهای اطلاعاتی زوترو. این افزونه با نسخه‌های جدید فایرفاکس و زوترو سازگار نیست.