Table of Contents

We’re in the process of updating the documentation for Zotero 5.0. Some documentation may be outdated in the meantime. Thanks for your understanding.

زوترو برای موبایل

نسخه موبایل زوترو به شما امکان می دهد تا بتوانید بر روی تلفن همراه یا تبلت خود کتابخانه زوترو را در دسترس داشته و آن را ویرایش کنید.

ویژگی
Bookmarklet
زوترو به شما امکان می دهد تا قلمهای اطلاعاتی را از طریق مرورگر وب دستگاه تلفن همراه و یا تبلت خود به طور مستقیم در حساب کاربری وبگاه زوترو ذخیره کنید.

اگرچه زوترو نرم افزاری اختصاصی برای تلفنهای همراه ندارد اما چندین راهکار از طرف افراد علاقه مند ارائه شده است.

برنامه های مشترک میان سیستمهای عامل

iOS برنامه های

Android برنامه های

سایر