selikasadi : Curriculum Vitaeچگونه اپل آیدی بسازیمایجاد خرید اپل آی دی آسان است و تنها چند دقیقه طول می کشد. می توانید این کار را مستقیماً در دستگاه خود یا در وب انجام دهید.در دستگاه شما:1. App Store یا iTunes Store را باز کنید.

2. روی Sign In یا Create New Apple ID ضربه بزنید.

3. اگر از شما اپل آیدی خواسته شد، روی Forgot خرید apple id یا رمز عبور ضربه بزنید.

4. تاریخ تولد، نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

5. روی Next ضربه بزنید.

6. یک رمز عبور جدید وارد کرده و آن را تایید کنید.

۷- روی Create ضربه بزنید.

8. دستورالعمل ها را برای تأیید آدرس ایمیل خود دنبال کنید.در وب:1. به appleid.apple.com بروید و روی Create Apple ID کلیک کنید.

2. تاریخ تولد، نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

3. یک رمز عبور جدید انتخاب کنید و آن را در قسمت های رمز عبور وارد کنید و رمز عبور را تایید کنید.

4. سوالات امنیتی خود را انتخاب کرده و پاسخ ها را وارد کنید.

5. روی Continue کلیک کنید.

6. دستورالعمل ها را برای تأیید آدرس ایمیل خود دنبال کنید.