Takashi Ocean Suite Quy Nhơn

Location

561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Profile picture

Groups