Bstyle Phong Cách Doanh Nhân

Website Bstyle cập nhật kiến thức & thông tin các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, kỹ năng, kinh nghiệp kinh doanh,
quản trị, phát triển doanh nghiệp và sự nghiệp cá nhân. Email: contact@bstyle.vn Dt: 0916055599

Location

8J Trần Hữu Trang, Phú Nhuận, Tp.HCM

Disciplines

Affiliation

CEO , business

Profile picture

Groups