Asbesti Kartoitus

 

Asbestikartoitus

 

•Asbestikartoitus pitää tehdä kaikkien ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten remonttien ja urakoiden yhteydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset. Rakennuttajan tehtävä on huolehtia, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.

•Asbestikartoituksessa selvitetään kaikkien remontoitavien rakennusosien asbestipitoisuudet. Kartoitus tehdään näytteitä ottamalla ja silmämääräisesti. Vain kartoitettuja rakenteita voidaan purkaa, vaikka purkaminen tapahtuisi ulkotiloissa.

•Asbestikartoituksessa on selvitettävä asbestin laatu ja määrä ja paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä piirustuksiin mahdollisimman selkeästi.

•Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä. Henkilöllä tulee olla kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.

•Asbestikartoitus pitää dokumentoida ja liittää rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan.

Location

Finland

Disciplines

Website

http://www.asbestos.fi/

Groups