adam8matek

Jednym z bardziej wymagających zagadnień to rozwiązania pod aspektem estetyki detali powierzchni brukowych są zawsze ich obrzeża. Naturalnie w odwodzie zawsze można zastosować tradycyjne krawężniki. Nie zawsze jednak akurat „ perfekcyjny” jest określeniem, jakim odpowiadałoby zaprezentować nasz park. A przy współczesnych stylizacjach każdy dodatkowy element może okazać się zbędny. Tak samo rzecz ma się ze ukształtowaniem powierzchni, tak jak ze żwirowymi uliczkami graniczącymi z przestrzenią na której wstaje zasiana trawka. Sytuacja komplikuje się, jeżeli nasza mieszanka ma być na miękkich, organicznych rozbiorach. Kolejną barierą może być mały promień łuków projektowanych krzywizn. Nawet dość łagodne łuki stanowią zarówno dla samych krawężników jak i ich wykonawców znaczne wyzwanie. Im mniejszy promień łuku – tym kłopot będzie przyrastał, a zasadniczy efekt może być bardziej kątowy. Rozwiązaniem takowych kłopotów zdołają być obrzeża ogrodowe Eko-Bord 

Website

http://www.obrzezeogrodowe.pl/pl/p/Obrzeze-Eko-bord-ekobord-Big-/108

Groups